loading

Flexibele buitenschoolse opvang

Bij flexibele buitenschoolse opvang, kunt u uw kind op wisselende dagen naar de BSO brengen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor ouders die onregelmatig werken. Ook een combinatie van flexibele en reguliere opvang is mogelijk.

Bij flexibele opvang heeft u de keuze uit twee mogelijkheden:

  • Opvang op een vaste dag in de even of oneven week.
  • Opvang op wisselende dagen in een week volgens een vierwekelijks rooster. Hierbij geeft u (uiterlijk vier weken voor een nieuw rooster ingaat) aan uw locatie door op welke dagdelen u opvang nodig heeft. U gebruikt hiervoor het rooster voor flexibele buitenschoolse opvang. In de planning kunt u zien wanneer u uiterlijk uw rooster dient door te geven. Wanneer u voor een langere tijd uw rooster weet, kunt u dit uiteraard ook aan uw locatie doorgeven.

De voorwaarden voor flexibele buitenschoolse opvang lichten wij graag persoonlijk aan u toe. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice. Zij helpen u graag verder!

40-weken
Flexibele buitenschoolse opvang neemt u af tijdens de 40 schoolweken. Hieronder verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Heeft u ook behoefte aan opvang tijdens de vakanties? Dan kunt u uw contract aanvullen met vakantieopvang.

Ps. Heeft u (ook) behoefte aan opvang in de avonduren of weekenden? Dan is gastouderopvang wellicht een goede mogelijkheid voor u.