loading

Incidentele buitenschoolse opvang

Heeft u af en toe (extra) opvang nodig voor en/of na schooltijd, tijdens vakantie of op een vrije schooldag (studiedag)? Dan is incidentele opvang een goede oplossing voor u. Incidentele opvang kan als aanvulling dienen op uw huidige opvang.
Gaat uw kind bijvoorbeeld vast op maandag en dinsdag naar de BSO, maar heeft u een keer opvang nodig op donderdag, dan kan dit. Op de BSO zijn formulieren aanwezig waarmee u de incidentele opvang aan kunt vragen.

Ook als u géén klant bent van Spring, kunt u een losse dag bij ons afnemen.

Incidentele opvang kunt u aanvragen bij de betreffende locatie. Onze medewerkers kijken wat de mogelijkheden zijn en plannen eventueel de opvang voor u in. Incidentele opvang is niet gegarandeerd. Per aanvraag kijken we of opvang op die dag mogelijk is. Dit is onder meer afhankelijk van de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch medewerkers.