loading

Reguliere buitenschoolse opvang

Bij onze BSO’s is het mogelijk om voor en/of naschoolse opvang af te nemen. Bij reguliere opvang, kiest u voor opvang op vooraf vastgestelde dagen van de week.

Voorschoolse opvang (VSO)
Voorschoolse opvang begint voor schooltijd (om 7.30 uur) totdat school begint (uiterlijk 8.45 uur). Bij een aantal locaties is het mogelijk om de VSO te vervroegen met een half uur (van 7.00 tot 7.30 uur). 

Ontbijtmogelijkheden
Kinderen die gebruikmaken van de VSO en voor 7.50 uur aanwezig zijn kunnen gratis op hun locatie ontbijten.

Naschoolse opvang (NSO)
Naschoolse opvang begint direct na schooltijd en is afgestemd op de schooltijden van uw kind. Op woensdag en vrijdag is ook mogelijk om naschoolse opvang af te nemen tot 16.00 uur. Werkt uw school met een continurooster of 5-gelijke-dagen-model? Dan is het mogelijk om, op de hieraan gekoppelde BSO, elke dag direct na schooltijd tot 16.00 uur of 18.30 uur opvang af te nemen.

De specifieke mogelijkheden en voorwaarden van uw locatie vindt u in het dienstaanbod van de betreffende locatie. Kijk hiervoor op de locatiepagina (onder het tabblad Diensten). Als u meer informatie wilt over welk pakket het beste past bij uw situatie, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Zij helpen u graag verder!