loading

Vakantieopvang op maat

Bij Spring kunt u op verschillende manieren vakantieopvang afnemen: 100% pakket, vakantieopvang-op-maat, flexibele opvang en alleen vakantieopvang (zonder BSO-contract tijdens de schoolweken). U kunt vakantieopvang per dagdeel afnemen. Onder een dagdeel verstaan wij een ochtend (van 7.30 tot 13.00 uur) of een middag (van 13.00 tot 18.30 uur). Op deze manier kunt u dus zelf uw pakket samenstellen en afstemmen op uw situatie!

Naschoolse opvang met 12 weken vakantieopvang (100% pakket)
Wanneer u het 100% pakket afneemt, heeft u recht op naschoolse opvang gedurende de 40 schoolweken én 12 weken vakantieopvang. Valt er een officiële studiedag of extra vrije dag op uw opvangdag (en is dit bij aanvang van het schooljaar bekend) dan heeft u met een 100% pakket ook gegarandeerd opvang op deze dag. (Dit geldt niet voor structureel extra vrije dagen van de onderbouw.) Indien een extra vrije dag niet op een dag valt waarop uw kind naar de BSO gaat, heeft u niet automatisch recht op opvang. Wel kunt u incidentele opvang afnemen.

Naschoolse opvang met vakantieopvang-op-maat
Naast het 100% pakket, kunt u bij Spring ook ‘vakantieopvang-op-maat’ afnemen. Daarmee bedoelen we dat u de keuze heeft uit een pakket van twee, vier, zes, acht of tien weken vakantieopvang. U kunt zelf aangeven tijdens welke vakantieweken u de opvang af wilt nemen. Het verschil zit niet alleen in hoeveel weken u afneemt. Bij Vakantieopvang-op-maat zijn studiedagen en extra vrije dagen van school niet inclusief (en dus ook niet gegarandeerd). Voor deze dagen kunt u wel incidentele opvang aanvragen op de locatie. Na aanvraag wordt bekeken op plaatsing op de betreffende dag mogelijk is.

Alléén vakantieopvang 
U kunt ook alleen vakantieopvang-op-maat afnemen (en dus geen reguliere opvang). U kiest zelf hoeveel weken u af wilt nemen: twee, vier, zes, acht, tien of twaalf. Gedurende deze vakantieweken zijn de gecontracteerde dagdelen gegarandeerd. Studiedagen en extra vrije dagen van de school zijn niet inbegrepen en dus ook niet gegarandeerd. U kunt voor deze dagen wel incidentele opvang aanvragen op de BSO-locatie. Daarna wordt bekeken of plaatsing op het betreffende dagdeel mogelijk is.

Flexibele vakantieopvang
Flexibele vakantieopvang kunt u in de vakantieweken inzetten. Wanneer u 4 dagdelen flexibele vakantieopvang afneemt, dient u deze per vakantieweek af te nemen (dus 4 dagdelen per week). Wilt u ze verspreiden over meerdere vakantieweken, dan kunt u gebruikmaken van de ruilregeling.

Vrije keuze in locatie voor vakantieopvang
Vakantieopvang vindt plaats in speciaal daarvoor aangewezen vakantie-BSO’s. Tijdens de vakanties is het vaak wat rustiger en zo zijn er genoeg vriendjes om lekker mee te spelen. Bovendien zijn er dan altijd genoeg kinderen om uitdagende programma’s voor te maken, met activiteiten die zijn afgestemd op de leeftijd van het kind. De BSO-medewerkers van Spring bedenken ieder jaar weer leuke vakantieprogramma’s met speciale binnen- en buitenactiviteiten om kinderen een fijne vakantietijd te bezorgen. 

Als een BSO geen vakantieopvang biedt, is deze gekoppeld aan een vakantie-BSO. Zo kan uw kind in de vakantie toch met bekende BSO-vriendjes spelen. U kunt echter ook kiezen om hier vanaf te wijken. U krijgt als ouder de mogelijkheid om de locatie van uw vakantieopvang zelf te bepalen. Kortom: wilt u uw kind tijdens de vakanties bijvoorbeeld naar één van onze ‘buitenlocaties’ brengen (zoals een scoutinggebouw, boerderij of sportlocatie)? Dan is dit mogelijk.

Vakantiekamp
BSO-kinderen kunnen bij Spring bovendien deelnemen aan een onvergetelijk vakantiekamp.