loading

Oudercontacten

Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?
Tijdens het brengen en halen van de kinderen kunt u informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Daarnaast houdt Spring minimaal één keer per jaar het 10-minutengesprek waarin de ontwikkeling van uw kind met u besproken wordt. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wilt u even rustig met een pedagogisch medewerker of manager praten, kunt u daarvoor een afspraak maken.