loading

Waarom biedt Spring geen 'uurtje factuurtje'?

Spring staat voor kwaliteit. Kwaliteit die in de eerste plaats uitgaat van het belang van het kind. Daarom kiest Spring bewust niet voor ‘uurtje factuurtje’. ‘Uurtje factuurtje’ houdt in dat ouders kinderopvang afnemen per uur. Ouders kunnen hun kind elk uur van de dag brengen en ophalen.

Lees hieronder waarom Spring hier niet voor kiest:

  • Rust op de groep
    Wij hanteren speciale haal- en brengperiodes omdat we de rust op de groepen willen bewaren. Wij menen dat de rust wordt verstoord als op elk uur van de dag ouders binnenkomen om hun kind te brengen of halen. Bij Spring staat het kind voorop en voor het kind willen we duidelijkheid en structuur bieden.
  • Activiteiten
    Ook willen we het activiteitenaanbod niet verstoren. Bij een uitstapje naar bijvoorbeeld het zwembad of een speelpark willen we alle kinderen de kans geven om mee te gaan. Als kinderen midden op de dag worden opgehaald, kunnen we deze uitstapjes óf niet maken óf kunnen sommige kinderen niet mee.
  • Stabiliteit
    Ook zou het ‘uurtje factuurtje’ de stabiliteit op de groep verstoren. Als veel kinderen nog vroeger opgehaald worden, moeten we groepen eerder samenvoegen en gaan pedagogisch medewerkers eerder naar huis. Zo wordt het lastiger om vertrouwde gezichten bij het brengen en ophalen van uw kind te organiseren.

Naast deze kwalitatieve redenen in het belang van het kind betekent ‘uurtje factuurtje’ dat het uurtarief aanzienlijk omhoog zou moeten. Waarom? Omdat we dan in minder tijd onze vaste kosten zouden moeten terugverdienen. Het uurtarief zou ruim boven het maximum uitkomen waarover de Belastingdienst toeslag berekent. Dit kan betekenen dat u als ouder uiteindelijk helemaal niet goedkoper uit bent.