loading

Oudercontacten

Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?
Tijdens het brengen en halen van de kinderen kunt u informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Op veel locaties hebben kinderen een contactschriftje. Dit is een ‘logboek’ voor zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders.

Daarnaast houdt Spring minimaal één keer per jaar het 10-minutengesprek waarin de ontwikkeling van uw kind met u besproken wordt. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wilt u even rustig met een pedagogisch medewerker of manager praten, kunt u daarvoor een afspraak maken.