loading

Wennen

Kan mijn kind eerst komen wennen op het kinderdagverblijf?
Dat kan. Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang start, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek op het kinderdagverblijf maken we onder andere afspraken over de wenperiode. Het is mogelijk om uw kind twee dagdelen te laten wennen.

Tijdens de wenperiode kunnen u en uw kind kennismaken en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf. Het wennen is een service van Spring en begint ongeveer twee weken voor de startdatum van de opvang.