loading

Erkende opvang

Kiest u voor Spring, dan weet u dat alle gastouders zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit betekent dat u als ouder kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Om in het Landelijk Register opgenomen te worden moeten gastouders aan een aantal landelijke eisen voldoen. Zij dienen in bezit te zijn van (minimaal) een MBO-2 diploma helpende welzijn, of ander relevant diploma. Ook moeten zij een cursus Eerste Hulp voor kinderen volgen. Bovendien is het voor gastouders én huisgenoten van 18 jaar en ouder verplicht om een verklaring van goed gedrag te overleggen.

Naast deze eisen heeft Spring ook een aantal selectiecriteria en dient de gastouder te werken via ons pedagogisch beleid.