loading

Hoeveel kinderen tegelijkertijd

Hoeveel kinderen mag een gastouder tegelijkertijd opvangen?
Om goede zorg te garanderen mag een gastouder in een groep van 0 tot 4 jarigen, maximaal 5 kinderen tegelijk opvangen. Eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) tellen ook mee. Van die 5 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

In een groep van 0 tot 13 jarigen mag een gastouder maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen. Ook hier tellen de eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) mee. Van die 6 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

Ook kijken we naar de beschikbare ruimte en hoeveel kinderen een gastouder daar kan opvangen.

Bij 4 of meer kinderen, moet er altijd een achterwacht beschikbaar zijn. Bij calamiteiten moet deze achterwacht binnen 15 minuten bij de gastouder aanwezig zijn. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder moet kunnen aantonen wie deze achterwacht is, bijvoorbeeld een buurvrouw, vriendin, of ouder die in de buurt werkt.