loading

Informatie voor gastouders

Gastouder worden
Spring is altijd op zoek naar enthousiaste gastouders in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Heeft u interesse om als gastouder voor Spring te werken? Kijk dan tussen onze vacatures. Ook kunt u zich via de website inschrijven als gastouder.

Wat mag u als gastouder verwachten als u kiest voor het Gastouderbureau van Spring Kinderopvang?

Pedagogische ondersteuning

 • Scholing en bijscholing op diverse pedagogische onderwerpen.
 • Professionele ondersteuning en begeleiding bij pedagogische uitdagingen, overleg over opvoedkwesties.
 • Indien nodig, begeleiding naar het diploma (of certificaat) dat u nodig heeft om als gastouder te mogen werken.

Organisatorische ondersteuning

 • Kosteloze deelname aan de basiscursus EHBO voor kinderen. Ook de jaarlijkse herhaling van de EHBO is kosteloos.
 • Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Een gratis aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor het geval er onverhoopt iets mis zou gaan.
 • Een seintje zodra de geldigheid van één van uw documenten dreigt te verlopen (certificaat EHBO voor kinderen en VOG).  

Professionele bemiddeling

 • Een vaste contactpersoon voor u in de vorm van een eigen bemiddelingsmedewerker. Zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie.
 • Alle bemiddelingsmedewerkers zijn pedagogisch geschoold en hebben pedagogische ervaring.
 • Bij lastige kwesties kunnen de bemiddelingsmedewerkers bovendien extra ondersteuning aanvragen bij de eigen pedagogische afdeling van Spring.
 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek van uw bemiddelingsmedewerker aan de opvanglocatie.
 • Nazorg bij een geslaagde bemiddeling: na twee maanden sluit u de wenperiode af met een evaluatiegesprek met ouder(s) en indien gewenst met uw bemiddelingsmedewerker.
 • Jaarlijkse evaluatie van de opvang met de ouder(s) en indien gewenst met uw bemiddelingsmedewerker.

Promotie

 • Hulp bij het promoten van uw diensten als gastouder, bijvoorbeeld met behulp van een gepersonaliseerde flyer.
 • Indien gewenst, een bordje met voor buiten waarmee u kunt laten zien dat u als gastouder actief bent.    

Administratieve ondersteuning

 • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de aangifte inkomstenbelasting kunt doen.
 • Kassiersfunctie: wij innen de opvangvergoeding bij de ouder en betalen deze na ontvangst binnen vijf dagen aan u uit.

En verder…

 • Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.
 • Een bonus als u een nieuw gezin aanmeldt.

Vragen
Heeft u vragen over gastouder zijn bij Spring, neem dan gerust contact op met het gastouderbureau.