Spring Actief

Bij Spring vinden we dat kinderopvang méér is dan
kinderen opvangen. Wij voegen hier graag ‘iets’ aan
toe. Dat ‘iets’ is onze pedagogische kwaliteit. Mooi
gezegd: “We helpen kinderen te worden wie ze zijn”.

Naast een goed doordacht (pedagogisch) beleid
en de kwaliteit van onze medewerkers, is
Spring Actief één van de zaken die wij ‘toevoegen’
aan onze opvang. Dit speciaal door ons ontwikkelde
programma bestaat uit leuke en uitdagende
activiteiten. Deze worden afgestemd op de leeftijd
en ontwikkeling van de betrokken kinderen, hun
interesses en de resultaten van de door ons
gedane observaties.

Bij Spring Actief is de 'schijf van 5' onze kapstok. Spelen
is leuk, maar we overschatten kinderen als we denken
dat ze de hele dag op een goede manier vrij kunnen
spelen. Inspiratie en structuur zijn belangrijk. Andersom
moeten wij ook niet alles voor ze bepalen en juist ruimte
geven aan eigen inbreng en creativiteit. Daarom bepalen
wij samen met de kinderen de programma's.
We zoeken daarbij naar een balans en zorgen dat álle
belangrijke ontwikkelingsgebieden aan bod komen:
creatief (1), cognitief (2), motorisch (3), sociaal (4) en
constructief (5).

Spring pedagogisch coaches in dienst heeft? Zij ondersteunen de
pedagogisch medewerkers met raad en daad bij het omgaan met
- en stimuleren van - kinderen in al hun ontwikkelingsprocessen.
Daarnaast hebben wij op onze peuterspeelzalen in Venlo en Helmond
ook VVE-coaches in dienst. Zij ondersteunen de pedagogisch mede-
werkers bij het uitvoeren van het VVE-beleid.

Wij elke dag zorgen voor een hoofdactiviteit en
minimaal twee nevenactiviteiten? En dat deze
allemaal passen in de schijf van vijf?

Bronnen:
www.cognitieveontwikkeling.nl
www.tijdvoortaal.nl
Activiteitenmap Spring Actief
www.kennisnet.nl (kijk hier voor meer app-tips)
http://filosoferenmetkinderen.blogspot.nl/
www.digidreumes.nl (kijk hier voor meer app-tips)

Spring in willekeurige
volgorde door de
‘schijf van vijf’ door
op een vlak te klikken!