wij zijn spring.
wie word jij?

Peuterspeelzaal De Zonnepitjes | Heijen

Kleinschalig peuteraanbod in een gezellige ruimte. Bij peuterspeelzaal De Zonnepitjes kan je kind naar hartenlust spelen met andere peuters uit de buurt en leert het - onder de professionele begeleiding van onze pedagogisch medewerkers - belangrijke vaardigheden die goed van pas komen op de basisschool. Zonnepitjes heeft een fijne groepsruimte met verschillende speelhoeken (zoals een poppenhoek, blokken- en autohoek, legotafel en aparte knutselhoek). Daarnaast beschikt de peuterspeelzaal over een fijne buitenspeelplaats met glijbaan, zandbak en zand- en watertafel. De Zonnepitjes ligt naast wijkcentrum De Toomp en vlakbij basisschool De Heggerank.

Bijzonder aan De Zonnepitjes

  • Peuteraanbod voor kinderen van 2 tot 4 jaar: spelenderwijs voorbereiden op de basisschool.
  • Een veilige en warme omgeving die je kind uitnodigt om te spelen én te leren.
  • Een vast team met vertrouwde gezichten en professionele medewerkers.
  • Gezellige groepsruimte met verschillende speelhoeken.
  • Goede samenwerking met de basisschool: gezamenlijke activiteiten en thema's met de kleuters.
  • Fijne en uitdagende buitenspeelplaats met veel speelmogelijkheden en spelmateriaal.
  • In de winter mag De Zonnepitjes gebruikmaken van de speelzaal van school.
  • Leren en ontwikkelen aan de hand van het VVE-programma Startblokken.

Goede voorbereiding op de basisschool

Op onze locaties voor peuteraanbod kan je kind spelen met leeftijdsgenootjes uit de buurt en leert je kind belangrijke vaardigheden die de overgang naar de basisschool gemakkelijker maken. Dit gebeurt bij ons áltijd aan de hand van Spring Actief of een VVE-methode. De activiteiten passen bij de interesses van je kind en bieden de uitdaging die je peuter nodig heeft om de wereld om zich heen te ontdekken.

Peuterspeelzaal De Zonnepitjes
Sleedoornstraat 1
6598 AX Heijen
(t) 088 2088 639
(e) zonnepitjes@spring-kinderopvang.nl

Klantteam van deze locatie
Klantteam 2
(t) 088 2088 302
(e) klantteam2@spring-kinderopvang.nl
Of vul het contactformulier in.

LRK-register
Bekijk het LRK-nummer (nodig voor de kinderopvangtoeslag) én de jaarlijkse inspectierapporten van de GGD in het Landelijk Register Kinderopvang.

Openingstijden
Dinsdag, donderdag en vrijdag
Ochtend van 8.30 tot 12.00 uur

Vakanties en sluitingsdagen
Herfstvakantie: 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie: 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie: 24-02-2020 t/m 28-02-2020
2e Paasdag: 13-04-2020
Meivakantie: 25-04-2020 t/m 10-05-2020
Hemelvaart: 21-05-2020
2e Pinksterdag: 01-06-2020
Zomervakantie: 13-07-2020 t/m 21-08-2020

Neem een kijkje

Van deze locatie zijn nog geen foto's beschikbaar.

nieuws

meer nieuws

Vragenlijst en beslisboom neusverkouden kinderen gewijzigd

De beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school wordt op zeer grote schaal gebruikt. Door het intensieve gebruik zijn er nieuwe vragen naar boven gekomen. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een aanpassing van de beslisboom en vragenlijst. Aldus BOinK.

Lees verder

vragenlijst en beslisboom neusverkoudheid

Kinderen tussen 0 en 6 jaar met een snotneus mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang. I.s.m. AJN Jeugdartsen Nederland heeft BOinK een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld (voor kinderen van 0-6 jaar én voor kinderen van 6-12 jaar) die kan helpen bij het bepalen of een neusverkouden kind wel of niet naar de opvang mag.

Lees verder