Istock 847353972 2000
Jouw locatie

Tso - Basisschool Bernadette

Spring verzorgt op basisschool Bernadette de tussenschoolse opvang (overblijven). Naast tijd om rustig de zelf meegebrachte lunch te nuttigen, kan je kind meedoen aan leuke activiteiten of even uitrusten. Zo doet het weer nieuwe energie op voor de rest van de schooldag.

Spring kinderopvang

Tso basisschool Bernadette biedt:

  • tussenschoolse opvang (overblijven) in de school
  • leuke activiteiten of juist de mogelijkheid om even uit te rusten
  • veilige en verantwoorde opvang door vrijwilligers die worden gecoacht door een professionele coördinator in dienst bij Spring
  • toezicht gedurende de hele middagpauze
  • eenvoudig aan- en afmelden via het ouderportaal

Inschrijven en aanmelden

Wanneer je kind voor de eerste keer naar de tso gaat, kun je het aanmelden via onze website. 
Wil je je kind aan- of afmelden voor een bepaalde dag, je persoonlijke gegevens wijzigen of facturen opvragen? Dat kan via ons ouderportaal. Ouders die al ingeschreven staan hebben hiervoor een persoonlijke link met inloggegevens ontvangen.

Locatiegegevens

Tso basisschool Bernadette
Mariastraat 31
5738 AH Mariahout
(t) 088 2088 611
(e) psz.bernadette@spring-kinderopvang.nl

Tussenschoolse opvang op*:
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

*op studiedagen gesloten