wij zijn spring.
wie word jij?

Blog: de kunst van het edelsmeden

Erika Hagens is pedagogisch coach bij Spring. In haar blog geeft zij haar kijk op opvoeden, ofwel 'de kunst van het edelsmeden'.

“Jeetje wat knap! Jullie houden gewoon een hele groep kinderen de hele tijd bezig. Ik vind het al moeilijk om er eentje in het gareel te houden...” Vaak horen we dit van ouders die hun kind naar de kinderopvang brengen. Enerzijds een mooi en terecht compliment. Het vraagt inderdaad een berg aan vaardigheden en kennis van de pedagogisch medewerker om te zorgen voor een mooi aanbod, gekeken naar de behoefte van ieder kind en gegoten in een sausje dat de hele groep past. Daar valt niets op af te dingen. Anderzijds profiteren we hier van de wetten van de groepsdynamiek. Kinderen zijn oneerbiedig gezegd ‘kuddedieren’, ze vallen in een groep meestal niet graag op en voegen zich in de regel dan ook graag naar de gebruiken en structuur daarvan.

De meeste kinderen zijn echter een groter gedeelte van de week thuis dan bij de kinderopvang of op school. Thuis gelden vaker de wetten van het individu en mag je lekker jezelf zijn op alle (on)mogelijke manieren. Petje af dus voor de ouders: wat een kunststukje om van al die ‘ikjes’ een ‘wij’ te maken.

Voordat ik pedagogisch coach werd, werkte ik lange tijd bij het peuteraanbod. Altijd ging ik met veel plezier naar mijn werk en genoot ik hier volop van. Aan het einde van de dag wachtte me (vaak letterlijk) het eigen thuisfront. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dan pedagogisch gezien soms niet meer op mijn best was... Mijn zoon verzuchtte een keer: “Oh jee, we zijn weer aan het werk...” Tja, niets menselijks is ons vreemd.

Ouders en kinderopvang zijn ‘partners in crime’: we hebben samen de prachtige taak om kinderen uit te laten groeien tot evenwichtige volwassenen, waar we ieder op onze eigen manier een steentje aan mogen bijdragen. Soms voelt die steen als een betonblok, maar op sommige dagen vind je zomaar een edelsteentje. Laten we van die dagen samen een mooi sieraad smeden.

Erika Hagens,
pedagogisch coach