Istock 980387248 2000
Uitgelicht

15 t/m 21 november: Week tegen Kindermishandeling

Volgende week is het de Week tegen Kindermishandeling. Dit jaar is het thema 'Dichterbij dan je denkt'.

Kindermishandeling is een complex fenomeen. Zo groeit circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Ook is uit onderzoek van de Universiteit van Leiden gebleken bleek dat er tijdens de eerste lockdown veel meer slachtoffers van kindermishandeling waren dan in dezelfde periode zonder lockdown. Tijdens de eerste lockdown werden in Nederland naar schatting 40.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling, met name van verwaarlozing van onderwijs en getuige van geweld.

Als kinderopvangorganisatie hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘dichterbij dan je denkt’, wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Informatie, tips en hulp
Gedurende deze week wordt dit nieuwsbericht elke dag aangevuld met informatie over een onderwerp dat te maken heeft met kindermishandeling. Zo komen de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en informatie over onze aandachtsfunctionarissen aan bod.

Kennisbank
Hier vind je een kennisbank met bronnen met informatie en tips voor als je in aanraking komt met kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Ook zijn hier links te vinden naar organisaties die opvoedondersteuning bieden.

 

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

In de wet is vastgelegd hoe wij als kinderopvangorganisatie handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit heet de meldcode. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft stapsgewijs welke acties pedagogisch medewerkers en gastouders ondernemen als zij signalen waarnemen en een vermoeden hebben.

Waarom een meldcode?
De meldcode is bedoeld om ervoor te zorgen dat onze medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium hun observaties delen en deze bespreekbaar maken met jou als ouder. Onze pm’ers zijn zich er zeer bewust van dat zij samen met jou de zorg voor je kind(eren) dragen. Vanuit onze visie op partnerschap met ouders vinden we het erg belangrijk dat onze medewerkers mogelijke signalen zo vroeg mogelijk bespreekbaar maken.

Wanneer starten we met de meldcode?
Onze (pedagogisch) medewerkers doorlopen de stappen van de meldcode als er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij om vermoedens van fysiek geweld, psychisch geweld, seksueel geweld, huiselijk geweld en verwaarlozing.

Meer informatie:

De Oudertelefoon

Vandaag laten we je graag kennismaken met de Oudertelefoon, mocht je ze nog niet kennen.

De Oudertelefoon is een gratis, anonieme telefoonlijn en chatservice voor alle ouders en opvoeders in Nederland.

Voelt het soms alsof het thuis te veel wordt? Je verdient ondersteuning en een luisterend oor. Je mag de Oudertelefoon bellen en chatten met al je vragen, ervaringen, gevoelens en zorgen rondom ouderschap en opvoeden.

Ze zijn iedere werkdag overdag bereikbaar tussen 9.00 en 15.00 en ’s avonds tussen 20.00 en 22.00 uur. Bel de Oudertelefoon op 085 130 46 58 of chat via www.oudertelefoon.nl.

De Oudertelefoon is een onafhankelijke stichting, die geen gegevens of informatie doorspeelt aan derden. Wat je zegt tegen De Oudertelefoon, blijft bij De Oudertelefoon.

Meer informatie
Binnenkort zijn op onze locaties flyers te vinden van de Oudertelefoon. Voor meer informatie kan je ook altijd terecht op www.oudertelefoon.nl.

Partners door dik en dun

Uit onderzoek is gebleken dat de eerste 1000 dagen vanaf de geboorte van een kindje niet altijd even gemakkelijk zijn. Het opstarten na de bevalling, ontdekken hoe je als ouder zelf bent en hoe de andere ouder zich als ouder gedraagt, ontdekken wat voor karakter het kindje heeft, zijn ‘gebruiksaanwijzing’ leren kennen, omgaan met minder slaap en het zoeken naar evenwicht tussen werk en privé. Al deze aspecten kunnen ervoor zorgen dat het leven soms niet meer is te overzien.

Partners door dik en dun
Het groeiboekje voor ouders als partners

Tijdens deze eerste 1000 dagen na de komst van een kindje kan ook de partnerrelatie op de proef worden gesteld. Hierdoor kunnen partners meer verwijderd van elkaar raken, wat invloed heeft op het ouderschap én op het welzijn van het kindje. Soms met als gevolg dat de ouders elkaar als partners niet meer weten te vinden en de partnerrelatie strandt.

Tussen al het ‘ouderen en opvoeden’ door mag er daarom ook aandacht zijn voor ouders als partners samen. Voor hun relatie. Twee ouders die niet alleen lief zijn voor het kindje, maar ook voor elkaar; dat geeft ieder kindje een stevige basis die hij meeneemt voor de eerst van zijn leven.

Goed voor de kinderen
Een fijne relatie met elkaar als partners, heeft niet alleen een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van ouders, maar ook op de gezondheid van het kind. Onderzoek laat zien dat kinderen die opgroeien met ouders die een liefdevolle relatie met elkaar hebben beter presteren op school, psychisch en lichamelijk gezonder zijn, een betere relatie met hun ouders hebben, minder drank en drugs gebruiken, minder in aanraking komen met misbruik, emotioneel stabieler zijn, minder vaak met politie en justitie in aanraking komen, op latere leeftijd zelf minder vaak scheiden en minder pogingen tot zelfdoding doen. In Nederland worden we op veel voorbereid. We gaan naar school, leren lezen, fietsen en autorijden. Alles stap voor stap. Hoe vader en/of moeder te zijn is echter niet iets dat we van tevoren leren. Ondanks tips van eigen ouders kan de ontdekkingsreis in het zelf iemands ouder zijn ouders overvallen.

Partners door dik en dun
Het Oranje boekje Partners door dik en dun draagt bij aan een gezonde partnerrelatie en heeft daardoor een positieve uitwerking op de ouders én op het kindje.

Het kost aandacht en tijd om je kindje en elkaar als ouders goed te leren kennen. Ouder zijn brengt veranderingen met zich mee. Ook de partnerrelatie samen zal veranderen. Soms gaat dit vanzelf en soms brengt dit vraagstukken met zich mee.

Dit Oranje boekje kan je een steuntje in de rug bieden, waarbij er naast de aandacht die er is voor de ontwikkeling van het kindje ook preventief aandacht is voor de partnerrelatie.

In Partners door dik en dun vind je achtergrondinformatie en tips om je partnerrelatie goed te houden. Ook staan er dingen in die je samen kan doen, zodat je (naast de zorg voor je kindje) ook leuke momenten met elkaar als partners beleeft en aandacht voor elkaar kan hebben, naast al het ouderen en opvoeden.

Meer lezen?
Nieuwsgierig geworden en meer lezen? Het boekje Partners door dik en dun is hier verkrijgbaar. Uiteraard kan je met opvoedvragen ook altijd terecht op de groep bij onze pedagogisch medewerkers.

Aangevulde kennisbank

De kennisbank is gedurende afgelopen week aangevuld met meer informatie, tips en links. Neem hier gerust een kijkje! Uiteraard kan je met vragen of om je hart te luchten ook altijd terecht op de groep bij onze pedagogisch medewerkers.