Beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang per 28-11-21
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang per 28-11-21

Vanaf zondag 28 november gelden er beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

27-11-2021

For English see below

Deze week hebben wij ouders in dit bericht geïnformeerd over de maatregelen in de kinderopvang en aandacht gevraagd voor tijdig afmelden van je kind (bij voorkeur via de ouderapp) wanneer het niet naar de opvang komt. Vrijdagavond heeft het kabinet in de persconferentie een aantal aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Dat betekent dat er vanaf zondag 28 november beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierover willen wij je graag informeren. 

Wat verandert er voor de kinderopvang? 
De grootste wijziging is dat het zogeheten snottebellenbeleid voor kinderen van 4 tot 12 jaar is gewijzigd. Kinderen moeten vanaf zondag met alle klachten passend bij het coronavirus thuis blijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag mogen zij weer naar de opvang.     

Welke maatregelen gelden niet voor de kinderopvang? 

  • De aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17:00 en 5:00 uur geldt niet voor de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties kunnen hun reguliere openingstijden hanteren. 
  • Kinderen vanaf groep 6 dragen op de BSO geen mondkapje. 
  • Kinderen vanaf groep 6 op de BSO hoeven zich niet nog eens zelf te testen naast de twee zelftesten op de basisschool. 

Meer informatie 
Met dit bericht hopen wij duidelijkheid te geven over de opvang vanaf maandag. Heb je vragen over de opvang van je kind, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vind je op onze website. Ook staat er interessante informatie voor ouders op de website van BOinK. 

Voor meer informatie over het coronavirus kun je terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

------------------------------------------------------------------------------

This week we informed parents in this post about the measures in childcare and asked for attention to unsubscribe your child in time (preferably via the parent app) when it does not come to childcare. The cabinet announced a number of additional measures in the press conference on Friday evening. This means that from Sunday 28 November, limited additional measures will apply in childcare to prevent the spread of the coronavirus. We would like to inform you about this.

What will change for childcare?
The biggest change is that the so-called 'snottebellenbeleid' for children aged 4 to 12 has been changed. From Sunday children must stay at home with all complaints appropriate to the coronavirus, so also with mild cold complaints. With a negative test result, they can go back to the childcare.

Which measures do not apply to childcare?

  • The announced measure for general closing times between 17:00 and 5:00 does not apply to childcare. Childcare organizations and childminders can use their regular opening hours.
  • Children from group 6 do not wear a mouth cap at the BSO.
  • Children from group 6 at the BSO do not have to test themselves again in addition to the two self-tests at primary school.

More information
With this message we hope to provide clarity about the reception from Monday. If you have any questions about the care of your child, please contact our customer service on tel. 088 2088 200 or by e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most current information about Spring kinderopvang and corona can be found on our website. There is also interesting information for parents on the  BOinK website.

For more information about the coronavirus, you can visit the website of the RIVM and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.