wij zijn spring.
wie word jij?

Bso Beestenbende gaat verhuizen!

Bso Beestenbende gaat per 1 april 2021 verhuizen naar Chr. basisschool De Rank (Koekoekstraat 1 in Helmond).

Waarom gaan wij verhuizen?

Samen met basisschool de Rank willen wij ontwikkelen naar een kindcentrum. Ons peuteraanbod Kruimeltje is reeds in de basisschool gevestigd. Door bso Beestenbende hier ook onder te brengen kunnen we verder bouwen aan een kindcentrum.

De bso krijgt een eigen ruimte in de basisschool. De ruimte zal een huiselijke sfeer krijgen. De locatie in school is praktischer, omdat er niet meer met de kinderen van en naar de bso gelopen hoeft te worden. Tevens beschikt deze locatie over een beweegvloer waardoor de kinderen na schooltijd flink kunnen bewegen.

Door de verhuizing van bso Beestenbende naar basisschool De Rank ontstaat een locatie waar kinderen van 2 tot 13 jaar van harte welkom zijn, zodat zij samen kunnen spelen en van elkaar kunnen leren. Uiteraard hebben het peuteraanbod en de buitenschoolse opvang elk een aparte ruimte in het gebouw.

Samenwerking met school

Naast de leerlingen van De Rank, blijven uiteraard ook de leerlingen van de Toermalijn en de Vrije School Peelland welkom op de bso! De samenwerking met deze scholen verloopt erg goed en uiteraard blijven wij samenwerken op het gebied van kindontwikkeling en -observaties.

Vakantieopvang

De vakantie-opvang voor bso Beestenbende en bso Stekje wordt op dit moment op locatie de Beestenbende uitgevoerd. Door de verhuizing is dit niet meer mogelijk en zal dit plaats gaan vinden op kindcentrum Mozaïek, Nieuwveld 61 in Helmond Noord: een mooie, ruime locatie met veel faciliteiten, zoals een grote buitenruimte en gymzaal en een aparte 6-plus bso-ruimte.

Bso Beestenbende wordt bso De Rank

Door de verhuizing verandert de naam van bso Beestenbende per 1 april a.s. in bso De Rank, maar de nieuwe locatie wordt per donderdag 18 maart al in gebruik genomen. Vanaf deze datum brengt en haalt u uw kind(eren) dus bij bso De Rank op de Koekoekstraat 1 in Helmond. Dit geldt voor de voor-en naschoolse opvang. De medewerkers verhuizen mee, dus de vertrouwde gezichten blijven. Nicole Beeris, Linda Verge en Danielle Kanters zullen de kinderen en u vanaf 18 maart van harte verwelkomen.

Het team van bso Beestenbende heeft heel veel zin in het werken op de nieuwe locatie!