wij zijn spring.
wie word jij?

Compensatie kosten niet afgenomen kinderopvang door landelijke corona-sluiting

Over de periode van sluiting krijgen ouders die hun factuur hebben doorbetaald van de overheid een tegemoetkoming in de kosten voor niet afgenomen kinderopvang. Inmiddels is meer bekend geworden over de verdere afhandeling.

Vanwege het coronavirus is de kinderdagopvang in Nederland in de periode 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten geweest. De buitenschoolse opvang (BSO) is gesloten geweest in de periode 16 december 2020 tot en met 18 april 2021. Over de periode van sluiting krijgen ouders die hun factuur hebben doorbetaald van de overheid een tegemoetkoming in de kosten voor niet afgenomen kinderopvang. Nu de bso ook geopend is, is een einde gekomen aan deze compensatieregeling. Inmiddels is meer bekend geworden over de verdere afhandeling.

Wat wordt vergoed?
De overheid vergoed de kosten voor de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag*. De eigen bijdrage is het bedrag dat overblijft na verrekening met de kinderopvangtoeslag.

*Het uurtarief van Spring ligt iets hoger dan het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Dit verschil is tijdens de sluiting al maandelijks aan ouders terugbetaald.  

Hoe wordt vergoed?

  • Ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen
    De compensatie van de eigen bijdrage wordt berekend en uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen. De meeste ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen rond 22 mei 2021 een brief in de Berichtenbox van de overheid of per post.

    Voor de berekening van de vergoeding gebruikt de SVB de gegevens die op 21 februari 2021 bekend waren bij de Belastingdienst/Toeslagen. Dit zijn de gegevens die je hebt doorgegeven voor de kinderopvangtoeslag. 
  • Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen
    Ontvang je geen kinderopvangtoeslag? Dan kun je gebruik maken van de regeling 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen.

    Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang.

Meer informatie
Meer informatie over de compensatieregeling kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Hieronder enkele handige links:

Daarnaast staat er goede uitleg op de website van BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.

Vragen?
Via de bovenstaande links kun je meer informatie vinden over de compensatieregeling. Daarnaast kunt u meer informatie vinden op de website van de Rijksoverheid. Ook onze klantenservice helpt je graag bij vragen. Maak je gebruik van onze gastouderopvang en heb je vragen over de compensatieregeling? Neem dan contact op met één van onze bemiddelingsmedewerkers.