Compensatie kosten niet afgenomen kinderopvang door landelijke corona-sluiting
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Compensatie kosten niet afgenomen kinderopvang door landelijke corona-sluiting

Over de periode van sluiting krijgen ouders die hun factuur hebben doorbetaald van de overheid een tegemoetkoming in de kosten voor niet afgenomen kinderopvang. Inmiddels is meer bekend geworden over de verdere afhandeling.

Vanwege het coronavirus is de kinderdagopvang in Nederland in de periode 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten geweest. De buitenschoolse opvang (BSO) is gesloten geweest in de periode 16 december 2020 tot en met 18 april 2021. Over de periode van sluiting krijgen ouders die hun factuur hebben doorbetaald van de overheid een tegemoetkoming in de kosten voor niet afgenomen kinderopvang. Nu de bso ook geopend is, is een einde gekomen aan deze compensatieregeling. Inmiddels is meer bekend geworden over de verdere afhandeling.

Wat wordt vergoed?
De overheid vergoed de kosten voor de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag*. De eigen bijdrage is het bedrag dat overblijft na verrekening met de kinderopvangtoeslag.

*Het uurtarief van Spring ligt iets hoger dan het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Dit verschil is tijdens de sluiting al maandelijks aan ouders terugbetaald.  

Hoe wordt vergoed?

 • Ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen
  De compensatie van de eigen bijdrage wordt berekend en uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen. De meeste ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen rond 22 mei 2021 een brief in de Berichtenbox van de overheid of per post.

  Voor de berekening van de vergoeding gebruikt de SVB de gegevens die op 21 februari 2021 bekend waren bij de Belastingdienst/Toeslagen. Dit zijn de gegevens die je hebt doorgegeven voor de kinderopvangtoeslag. 

 • Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen
  Ontvang je geen kinderopvangtoeslag? Dan kun je gebruik maken van de regeling 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen.

  Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang.

  Voor de aanvraag heeft u een ingevulde verklaring kinderopvang nodig. Deze kunt u bij ons opvragen via het e-mailadres facturen@spring-kinderopvang.nl. Geef hierbij de NAW-gegevens en het debiteurennummer aan.

Update 31-05-21

Per 31-05-21 heeft het ministerie van SZW een update gegeven over de regeling. Hieronder de belangrijkste punten. Meer informatie kun je lezen in het nieuwsbericht van onze branchevereniging BMK.

 • Wel compensatie voor ouders bij gedeeltelijke periode kinderopvangtoeslag
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en SVB laten weten dat ook ouders die voor een deel van de sluitingsperiode van de kinderopvang géén vergoeding via de TTKO-regeling hebben ontvangen en wel hun kinderopvangfactuur gedurende die sluitingsperiode geheel zelf door hebben betaald, gebruik kunnen maken van de TTKZO-regeling. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een van de ouders werkloos is geworden en de werkloosheidstermijn binnen de kinderopvangtoeslag verstreken is, maar deze ouders wel de factuur van kinderopvang hebben doorbetaald. De aanvragen voor de compensatie van deze ouders worden individueel door SVB beoordeeld.

  Heb je de compensatie al aangevraagd? Dan hoef je nu niets te doen. Heb je nog geen compensatie aangevraagd? Doe dat z.s.m.: hoe eerder je je aanvraag indient hoe eerder je de compensatie ontvangt. Aanvragen kan t/m 15 juli.

 • Geen compensatie voor meer afgenomen uren dan recht op kinderopvangtoeslag. 
  Sommige ouders hebben een contract voor meer uren kinderopvang dan waarvoor ze recht hebben op kinderopvangtoeslag (vanwege de koppeling aan de gewerkte uren van de minstwerkende partner). Het ministerie van SZW geeft aan dat deze ouders geen aanspraak kunnen maken op de TTKZO-regeling. Zij hebben voor de volledige sluitingsperiode al een (hoewel slechts gedeeltelijke) vergoeding uit de TTKO-regeling ontvangen. En aangezien het niet mogelijk is om binnen de TTKO-regeling met terugwerkende kracht de uren die in aanmerking komen voor de compensatie te verhogen of in bezwaar te gaan tegen compensatie op basis van een te laag aantal uur, krijg je over de extra uren die u nu met terugwerkende kracht doorgeeft geen aanvullende compensatie.

Meer informatie
Meer informatie over de compensatieregeling kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Hieronder enkele handige links:

Daarnaast staat er goede uitleg op de website van BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.

Vragen?
Via de bovenstaande links kun je meer informatie vinden over de compensatieregeling. Daarnaast kunt u meer informatie vinden op de website van de Rijksoverheid. Ook onze klantenservice helpt je graag bij vragen.