wij zijn spring.
wie word jij?

Corona en op vakantie gaan

De vakantietijd is aangebroken. We krijgen vragen of het consequenties heeft als een kind dat op de kinderopvang zit op vakantie gaat naar een land waar een veiligheidsrisico geldt vanwege corona.

Geüpdate op 19-08-20

Ben je voornemens met je kind naar een land te reizen met code oranje of rood overweeg dan heel goed of het risico op besmetting deze reis rechtvaardigt. Realiseer je daarbij ook dat dit gevolgen kan hebben voor andere kinderen op de opvang en voor de pedagogisch medewerkers.

Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies?
De Rijksoverheid zegt hierover: wie terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies, wordt dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Voor kinderen tot 4 jaar geldt het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan, na aankomst in Nederland vanuit een rood of oranje gebied. Dit kunt u teruglezen op de website van de Rijksoverheid. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met pedagogisch medewerkers.

Kinderen van 4 tot 12 jaar mogen na thuiskomst uit een gebied met code rood of oranje wél naar de buitenschoolse opvang. Dit is besloten omdat kinderen een beperkte rol spelen in de verspreiding van het virus. Bovendien hebben kinderen in deze leeftijdscategorie minder intensief contact met pedagogisch medewerkers. 

Wat zijn de regels voor ouders die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje reisadvies?
De Rijksoverheid zegt hierover: ouders die terugkomen uit een oranje of rood land, worden dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven. Zij moeten dus thuis blijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen tot en met 12 jaar zullen ze anderen moeten vragen.

Wij gaan er vanuit dat je bij terugkomst uit een land met een code rood of oranje het dwingende advies van de overheid van 10 dagen thuisquarantaine in acht neemt en dat je je kinderen dus niet zelf naar de opvang brengt. Daarnaast blijft het uitgangspunt dat kinderen met klachten thuisblijven.

De beslisboom oranje/rood gebied en de vragenlijst en beslisboom neusverkouden kinderen van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK helpt bij het bepalen of een kind met klachten thuis moet blijven. 

Via onderstaande link kun je informatie vinden over de actuele reisadviezen:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland.