wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 12-03-20: Informatie over het coronavirus

Informatie voor ouders over de aanvullende maatregelen van het RIVM t.a.v. het coronavirus dd. 12 maart 2020. Also available in English.

Informatie voor ouders, update 12 maart 2020

Information for parents, update March 12th in English

Vanmiddag heeft de overheid in een persconferentie laten weten voor heel Nederland extra maatregelen af te kondigen om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Hierbij willen wij u informeren wat dit voor de opvang van Spring Kinderopvang betekent.

De extra maatregelen betekenen dat voor de locaties in Limburg dezelfde richtlijnen gaan gelden die al eerder in Noord-Brabant van kracht waren. Dit betekent dat voor alle opvanglocaties de volgende richtlijnen van het RIVM van toepassing zijn:

  • Wij vragen u uw kind thuis te houden bij of verkoudheid, of hoesten of koorts (hoger dan 38 graden). Het gaat tenminste om één van de klachten, dus ook als uw kind alleen hoest of verkouden is. Als de klachten 24 uur weg zijn kan uw kind weer naar de opvang komen.
  • Volgens de richtlijnen van het RIVM geldt dit ook als een of meerdere van deze klachten al langer bestaan. Ook al was er eerst een andere oorzaak van de klachten, inmiddels kan er wel sprake zijn van een coronabesmetting waardoor de klachten voortduren. 
  • Wij verzoeken u met de locatie telefonisch contact op te nemen en uw kind af te melden.
  • Als uw kind op de opvang een van bovengenoemde klachten ontwikkelt, neemt een pedagogisch medewerker telefonisch contact met u op en zal zij u vragen uw kind op te komen halen.
  • Als u zelf klachten ervaart, vragen wij u uw kind door iemand anders te laten brengen en/of op te halen. Dit geldt natuurlijk ook voor andere personen die uw kind doorgaans komen ophalen.
  • Als u het vermoeden heeft dat u of uw kind het COVID-19 virus heeft, dan wordt u verzocht telefonisch contact op te nemen met uw huisarts en met de manager kindcentrum van onze opvanglocatie.

U bent er als ouder verantwoordelijk voor om een besmetting te melden bij de GGD of de huisarts en instructies van de GGD op te volgen.

Richtlijn medewerkers en locaties
Onze locaties blijven gewoon geopend. Aangezien bovengenoemde richtlijn ook geldt voor onze medewerkers kunnen wij ermee te maken krijgen dat ook medewerkers thuis moeten blijven. Wij bekijken per dag wat dat betekent voor de bezetting op de groep. Wij doen ons uiterste best om vervanging te regelen. In het uiterste geval kan dit betekenen dat wij bij onvoldoende personeel één of meerdere groepen moeten sluiten, of locaties moeten samenvoegen. U mag erop vertrouwen dat we ons uiterste best doen dit tijdig met u te communiceren.

Wij vragen om uw begrip en medewerking
We realiseren ons dat dit een onzekere en vervelende situatie is en hopen op uw begrip en medewerking. Het belangrijkste wat u en wij kunnen en moeten doen is: verantwoordelijkheid nemen en verstandig handelen. Dus geen onnodige risico’s nemen voor jezelf en de ander. Maar ook niet onnodig uit angst handelen als hiervoor geen reden is.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, stel ze dan gerust aan de pedagogisch medewerkers of de manager kindcentrum van de locatie. Ook kunt u contact opnemen met onze Klantenservice: tel. 088 2088 300.

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. (link naar ). Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

Ons coördinatieteam houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Als er aanleiding toe is, zullen we uiteraard maatregelen nemen en u hierover informeren.