wij zijn spring.
wie word jij?

Informatie over het coronavirus

Momenteel is het coronavirus volop in het nieuws. Graag informeren wij u over hoe wij hiermee omgaan.

Update zondag 8 maart 2020

Wij volgen de instructies en adviezen van het RIVM, staan in contact met de GGD en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

Aangezien het RIVM afgelopen vrijdag 6 maart 2020 specifiek voor Noord-Brabant de aanwijzingen heeft aangescherpt hanteren wij voor Noord-Brabant en voor Limburg verschillende uitgangspunten.

Mag mijn kind naar de opvang komen? 
In alle gevallen geldt dat het thuishouden of weren van kinderen op de kinderopvang niet nodig is als kinderen geen klachten hebben.  

Kinderopvanglocaties in Limburg
Heeft uw kind verkoudheidsklachten én is het in een risicogebied geweest óf de afgelopen twee weken in contact geweest met een patiënt met het coronavirus, dan dient u uw kind uit voorzorg thuis te houden.  

U dient uw kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD indien: 

  • uw kind koorts heeft met luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking  
  • én in een risicogebied is geweest  
  • óf de afgelopen twee weken in contact is geweest met een patiënt met het coronavirus. 

U bent er als ouder verantwoordelijk voor om een besmetting te melden bij de GGD of de huisarts en instructies van de GGD op te volgen.  

Kinderopvanglocaties in Noord-Brabant
Voor Noord-Brabant wordt gevraagd kinderen die óf verkouden zijn, óf hoesten óf koorts hebben, thuis te houden.
Lees hier onze brief aan ouders in Noord-Brabant dd 8 maart 2020.

Voor het overige gelden bovenstaande richtlijnen die ook voor Limburg gelden.

Informatie over de maatregelen in Noord-Brabant is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/06/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant

Ook voor onze medewerkers volgen wij deze RIVM-richtlijnen.

Wanneer een kind ziekteverschijnselen laat zien, handelen onze medewerkers conform ons protocol ‘Zieke kinderen en medicijnverstrekking’. Zij nemen dan contact met u op. 

Besmetting en verspreiding voorkomen 
We hebben onze medewerkers gevraagd extra alert te zijn op het naleven van de geldende hygiënerichtlijnen. Zij bespreken deze ook met de (oudere) kinderen.  

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn: 

  • was uw handen regelmatig 
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
  • gebruik papieren zakdoekjes 

Vragen? 
Heeft u vragen over de specifieke situatie rondom uw kind, neemt u dan contact op met onze Klantenservice: 088 2088 200.  

Meer informatie  
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM: www.rivm.nl (information also in english and chinese) en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.  

GGD Limburg-Noord: 0800 119 1990, www.ggdlimburgnoord.nl
GGD Brabant-Zuidoost: 088 003 1100, www.ggdbzo.nl
GGD Hart voor Brabant: 0900 4636443, www.ggdhvb.nl


Ons coördinatieteam houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Als er aanleiding toe is, zullen we uiteraard maatregelen nemen en u hierover nader informeren.