wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 09-03-20: Informatie over het coronavirus

Momenteel is het coronavirus volop in het nieuws. Graag informeren wij u over hoe wij hiermee omgaan.

For English click here.

Informatie voor ouders; update 9 maart 2020

Richtlijn aanwezigheid kindcentra in Limburg
Voor kinderopvanglocaties in Limburg geldt het volgende:

 • Heeft uw kind verkoudheidsklachten én is het in een risicogebied geweest óf de afgelopen twee weken in contact geweest met een patiënt met het coronavirus, dan dient u uw kind uit voorzorg thuis te houden.
 • U dient uw kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD indien:
  • uw kind koorts heeft met luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking,
  • én in een risicogebied is geweest,
  • óf de afgelopen twee weken in contact is geweest met een patiënt met het coronavirus.
 • Wij verzoeken u met de locatie telefonisch contact op te nemen en uw kind af te melden.

Richtlijn aanwezigheid kindcentra Noord-Brabant

Voor de opvanglocaties van Spring Kinderopvang in Noord-Brabant zijn door het RIVM striktere richtlijnen van toepassing verklaard:

 • Wij vragen u uw kind thuis te houden bij koorts (hoger dan 38 graden), verkoudheid of hoesten Het gaat tenminste om één van de klachten, dus ook als uw kind alleen hoest of verkouden is. Als de klachten 24 uur weg zijn kan uw kind weer naar de opvang komen.
 • Volgens de richtlijnen van het RIVM geldt dit ook als een of meerdere van deze klachten al langer bestaan. Ook al was er eerst een andere oorzaak van de klachten, inmiddels kan er wel sprake zijn van een coronabesmetting waardoor de klachten voortduren. 
 • Wij verzoeken u met de locatie telefonisch contact op te nemen en uw kind af te melden.
 • Als uw kind op de opvang een van bovengenoemde klachten ontwikkelt, neemt een pedagogisch medewerker telefonisch contact met u op en zal zij u vragen uw kind op te komen halen.
 • Als u zelf klachten ervaart, vragen wij u uw kind door iemand anders te laten brengen en/of op te halen. Dit geldt natuurlijk ook voor andere personen die uw kind doorgaans komen ophalen.
 • Als u het vermoeden heeft dat u of uw kind het COVID-19 virus heeft, dan wordt u verzocht telefonisch contact op te nemen met uw huisarts en met de manager kindcentrum van onze opvanglocatie.

 U bent er als ouder verantwoordelijk voor om een besmetting te melden bij de GGD of de huisarts en instructies van de GGD op te volgen.

Het RIVM heeft ervoor gekozen om de richtlijnen voor Noord-Brabant strikter te laten zijn dan voor Limburg. Dit heeft als reden dat in Noord-Brabant verschillende besmettingen met het coronavirus zijn die niet tot een bepaalde bron te herleiden zijn. Ter voorkoming van verdere verspreiding moeten wij ook als Spring Kinderopvang deze RIVM-maatregelen opvolgen.

Richtlijn medewerkers en locaties
Onze locaties blijven gewoon geopend. Aangezien bovengenoemde richtlijn ook geldt voor onze medewerkers kunnen wij ermee te maken krijgen dat ook medewerkers thuis moeten blijven. Wij bekijken per dag wat dat betekent voor de bezetting op de groep. Wij doen ons uiterste best om vervanging te regelen. In het uiterste geval kan dit betekenen dat wij bij onvoldoende personeel één of meerdere groepen moeten sluiten, of locaties moeten samenvoegen. U mag erop vertrouwen dat we ons uiterste best doen dit tijdig met u te communiceren.

Compensatie
Er is een richtlijn van de GGD die wij volgen als een kind ziek is. Daarin wordt aangegeven wanneer een kind wel of niet de opvang mag bezoeken. Deze richtlijn is nu vanuit de overheid aangescherpt en daar hebben wij ons als Spring Kinderopvang aan te houden. Dit betekent dat wij kinderen dienen te weren, conform de RIVM-adviezen. Dit is geen eigen keuze van Spring Kinderopvang en daarmee hebben wij te maken met een situatie van overmacht. Wij volgen de adviezen van de overheid op. Dit betekent dat er geen sprake is van compensatiemogelijkheden. Wij reserveren immers de plaats en het kind is weer van harte welkom als de klachten over zijn.

Wij vragen om uw begrip en medewerking
We realiseren ons dat dit een onzekere en vervelende situatie is en hopen op uw begrip en medewerking. Het belangrijkste wat u en wij kunnen en moeten doen is: verantwoordelijkheid nemen en verstandig handelen. Dus geen onnodige risico’s nemen voor jezelf en de ander. Maar ook niet onnodig uit angst handelen als hiervoor geen reden is.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, stel ze dan gerust aan de pedagogisch medewerkers of de manager kindcentrum van de locatie. Ook kunt u contact opnemen met onze Klantenservice: tel. 088 2088 300.

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM: www.rivm.nl (information also in english and chinese) en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.  

GGD Limburg-Noord: 0800 119 1990, www.ggdlimburgnoord.nl
GGD Brabant-Zuidoost: 088 003 1100, www.ggdbzo.nl
GGD Hart voor Brabant: 0900 4636443, www.ggdhvb.nl


Ons coördinatieteam houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Als er aanleiding toe is, zullen we uiteraard maatregelen nemen en u hierover nader informeren.