wij zijn spring.
wie word jij?

Gastouderbureau Spring positief beoordeeld

Zoals elk jaar is het gastouderbureau van Spring Kinderopvang onlangs weer geïnspecteerd door de GGD. In dit onderzoek zijn onder andere de aspecten pedagogisch beleid, personeel, veiligheid & gezondheid en kwaliteit getoetst. Op alle onderdelen scoorde het gastouderbureau positief. Een mooi compliment dus voor de bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau!

Miriam Wever, één van de drie bemiddelingsmedewerkers licht toe: “Tijdens de inspectie wordt bijvoorbeeld door middel van interviews gekeken hoe wij het beleid op gebied van pedagogiek, kwaliteit en veiligheid & gezondheid onder de aandacht brengen bij gastouders en ervoor zorgen dat gastouders conform het beleid handelen. Ook worden er steekproeven genomen uit dossiers van aangesloten gastouders. Bijvoorbeeld om te kijken of ze met een geldig VOG zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang, of de jaarlijkse risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid & gezondheid is uitgevoerd en of wij aan onze zorgplicht voldoen, zoals het voeren van voortgangsgesprekken met de gastouder. Op alle punten scoren we positief. We kunnen dus terecht zeggen dat we onze zaakjes goed op orde hebben!”

Gastouderopvang
Het gastouderbureau bemiddelt en begeleidt gastouderopvang in Oost-Brabant en Noord-Limburg. De drie bemiddelingsmedewerkers, Miriam Wever, Sandra Janssen en Arja van den Wittenboer, werken ieder voor een eigen regio. Momenteel zijn er 124 actieve gastouders aangesloten bij het gastouderbureau van Spring die samen 527 kinderen opvangen.
Miriam: “Gastouderopvang is een flexibele, kleinschalige vorm van kinderopvang waarbij kinderen thuis of bij een gastouder worden opgevangen. Dit kan ook ‘s avonds of zelfs ‘s nachts zijn en in het weekend. Wij zorgen voor de juiste match tussen vraag- en gastouders. Als extra service bieden wij continuïteit van dienstverlening wanneer een gastouder ziek is, namelijk een alternatief bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang van Spring in de nabije omgeving. Dat is het voordeel dat we kunnen bieden vanuit Spring dat alle soorten opvang in huis heeft.”

Gastouders gezocht
Het gastouderbureau is altijd op zoek naar enthousiaste, professionele gastouders. Is gastouder worden iets voor jou? Op www.spring-kinderopvang.nl/werken-bij/vacatures/ vind je alle actuele vacatures. Kijk verder op onze website voor meer informatie of neem contact met ons op via 088 2088 202 of gastouderbureau@spring-kinderopvang.nl.