wij zijn spring.
wie word jij?

Geslaagden 'HBO'er op de groep'

Vrijdag 15 juni kon de vlag -eindelijk- uit bij 18 pedagogisch medewerkers van Spring Kinderopvang. Na een intensief tweejarig scholingstraject met wekelijks 20 uur werken, 8 uur naar school en 12 uur zelfstudie, zijn zij geslaagd voor de HBO-Ad Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ofwel: pedagogisch medewerker op HBO-niveau.

De opleiding voor deze pedagogisch medewerkers is mogelijk gemaakt door de gemeenten Helmond en Venlo die als G37-gemeenten budget ontvangen voor de uitvoering van de Voor- en Vroegschoolse Educatie. De G37-gemeenten spraken af dat er vanaf eind 2015 op alle VVE-groepen een hbo’er moest staan voor minimaal 4 uur per week. Vandaar de wens bij Spring Kinderopvang om ambitieuze pedagogisch medewerkers op MBO-niveau de kans te geven door te groeien naar pedagogisch medewerker op HBO-niveauDiana Wams is beleidsmedewerker pedagogiek en VVE-coördinator bij Spring Kinderopvang en kartrekker van het opleidingstraject. Zij vertelt: “Door deze opleiding konden we pedagogisch medewerkers op de groepen en voor onze organisatie behouden, maar dan als HBO’er.  

Een geschikte opleiding vinden, bleek niet één-twee-drie gedaan. Er ging een uitgebreid traject aan vooraf. Diana: “Destijds bleek alleen in Rotterdam een HBO-Ad opleiding te zijn die voldeed aan de eisen die gesteld worden aan een HBO’er op de groep op VVE-locaties. Dat was vanuit onze regio bezien niet praktisch, want te ver weg. Rondvraag bij andere HBO-opleidingen in de omgeving leverde in 2013 een prettige samenwerking op met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2014 resulteerde dat in een opleidingsaanbod, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuningwat past bij de visie van Spring. In 2015 ging de opleiding van start. In september 2017 rondden de laatste vier van de in totaal 19 studenten hun opleiding af. In februari 2018 werd de opleiding officieel geaccrediteerd en op 15 juni mochten onze pedagogisch medewerkers hun welverdiende diploma in ontvangst nemen. Inmiddels zijn ze allemaal werkzaam als HBO’er op de groep, als pedagogisch coach of als manager.” 

Sinds begin dit jaar werkt Spring Kinderopvang overigens organisatiebreed al met pedagogisch coaches op HBO-niveau en loopt daarmee vooruit op wat de Wet IKK per 2019 verplicht. Diana: “De HBO-Ad Social work staat nu nog niet op de lijst met gekwalificeerde opleidingen voor pedagogisch coach. Maar de stap daar naartoe is nog maar klein, de HAN is hier mee bezig.”