Heropening bso vanaf 10-01-22
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Heropening bso vanaf 10-01-22

Vanaf maandag 10 januari gaat de buitenschoolse opvang weer volledig open. We zijn heel blij dat we alle kinderen weer mogen ontvangen!

For English see below.

4 januari 2022

Vanaf maandag 10 januari gaat de buitenschoolse opvang weer volledig open. Dat heeft het kabinet gisteren bekend gemaakt. We zijn heel blij dat we alle kinderen weer mogen ontvangen. We kunnen niet wachten om er een hele leuke heropening van te maken!

Tegelijkertijd zijn er zaken waar wij rekening mee moeten houden. Daarom informeren wij je in deze brief over de volgende onderwerpen:

  • Heropening bso en stoppen noodopvang
  • Wanneer mag mijn kind naar de bso komen?
  • Tegemoetkoming van de eigen bijdrage

Heropening bso en stoppen noodopvang
Vanaf aanstaande maandag is je kind weer van harte welkom op de bso volgens de dagen en tijden in je overeenkomst. Nu de buitenschoolse opvang weer open gaat, stopt de noodopvang met ingang maandag 10 januari. Heb je noodopvang aangevraagd voor maandag 10 januari of de periode erna? Deze aanvragen vervallen automatisch. Je hoeft dit niet aan ons door te geven.

Wanneer mag mijn kind naar de bso komen? 
Uiteraard vragen wij je de richtlijnen van de overheid te volgen wanneer je kind naar onze bso komt en je kind bij klachten thuis te houden. Of je kind naar de opvang mag komen, kun je eenvoudig zien door de stappen in de beslisboom van BOinK te volgen. De meest recente versie hiervan vind je via deze link. Blijft je kind thuis? Geef dit dan zo snel mogelijk door via de ouderapp.

Tegemoetkoming van de eigen bijdrage
Alle ouders die gebruikmaken van de bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig door zijn blijven betalen, ontvangen van de overheid voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moesten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.

Meer informatie
Wij wensen alle kinderen alvast weer heel veel plezier op de bso! Heb je vragen over de opvang van je kind, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vind je op onze website. Ook staat er interessante informatie voor ouders op de website van BOinK.

Voor meer informatie over het coronavirus kun je terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From Monday, January 10, the out-of-school care will be fully open again. The government announced this yesterday. We are very happy that we can welcome all children again. We can't wait to have a really fun reopening of it!

At the same time, there are some things that we have to take into account. That is why we inform you about the following topics in this letter:

  • Reopening out-of-school care and ending emergency shelter
  • When can my child visit the out-of-school care?
  • Compensation of the personal contribution

Reopening out-of-school care and ending emergency shelter
From next Monday, your child is welcome again at the out-of-school care according to the days and times in your agreement. Now that the after-school care is reopening, the emergency shelter will stop on Monday January 10. Did you apply for emergency shelter for Monday January 10 or the period after? These applications expire automatically. You do not have to inform us of this.

When can my child visit out-of-school care?
Of course we ask you to follow the guidelines of the government when your child comes to our out-of-school care and to keep your child at home in case of complaints. You can easily see whether your child is allowed to come to the daycare by following the steps in the BOinK decision tree. The most recent version can be found via this link. Is your child staying at home? Please notify us as soon as possible via the parent app (ouderapp).

Compensation of the personal contribution
All parents who use the out-of-school care and continued to pay their invoice in full during the closure will receive a compensation from the government for the period December 21, 2021 to January 10, 2022 of their own contribution up to the maximum hourly rate. This also applies to parents who were forced to use emergency shelter. The compensation is comparable to the compensations of the previous closing periods.

More information
We wish all children a lot of fun at out-of-school care! If you have any questions about the care of your child, please contact our customer service on phone number 088 2088 200 or by email: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most current information about Spring Childcare and corona (Covid-19) can be found on our website. There is also interesting information for parents on the BOinK website.

For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.