wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 18-03-20: Informatie aanvragen noodopvang per 23/3 en compensatie

Informatie over het aanvragen van noodopvang vanaf 23 maart t/m 6 april en voortgang overleggen over compensatie eigen bijdrage.

18 maart 2020 (For the English translation see below this text.)

Wij realiseren ons dat wij u op dit moment vaak berichten. De ontwikkelingen gaan echter heel snel en wij doen onze uiterste best om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

In dit bericht staat aanvullende informatie over de voortgang van de overleggen m.b.t compensatie van de eigen bijdrage én informatie over de noodopvang vanaf maandag 23 maart t/m maandag 6 april, voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Voortgang compensatie eigen bijdrage
Gisterenavond heeft de overheid het noodpakket banen en economie bekend gemaakt. Hierin geeft het kabinet onder andere aan dat zij de kosten voor de eigen bijdrage van ouders wil compenseren, nu zij geen gebruik kunnen maken van de opvang. Naar aanleiding van dit noodpakket hebben de bracheorganisaties BK en BMK en de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang BOinK een brief opgesteld voor alle ouders. Deze brief kunt u hier lezen. Wij hopen dat we u binnenkort over de definitieve regeling kunnen informeren!

Noodopvang
Deze week zijn kinderen van ouders met een cruciaal beroep welkom op hun eigen locatie tijdens de reguliere openingstijden. Vanaf volgende week maandag hebben wij in elke regio van Spring een aantal locaties ingericht voor de noodopvang. Meer informatie en een aanmeldformulier voor noodopvang vindt u hier. Omdat wij niet in onze systemen kunnen zien welke ouders een cruciaal beroep hebben én de behoefte aan noodopvang per dag kan verschillen, verzoeken wij alle ouders die hier gebruik van willen maken om de noodopvang aan te vragen! 

Bedankt!
Wij zetten met alle collega’s van Spring én onze partners de schouders eronder om u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren en ouders met een cruciaal beroep zoveel mogelijk te ontlasten. Ik begrijp dat het ook voor u als ouder onzekere tijden zijn. Tegelijkertijd merk ik dat veel mensen elkaar steunen en ons een warm hart toedragen. Ik ben iedereen hier dan ook heel dankbaar voor!

Meer informatie
De komende periode blijven wij u zo goed mogelijk informeren. Heeft u vragen, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u op onze website. Op onze website staat ook steeds alle berichtgeving van Spring en hebben wij enkele veelgestelde vragen met antwoorden geplaatst over de maatregelen.

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM: www.rivm.nl (information also in English and Chinese) en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18th of March

We realize that we often inform you at this time. However, developments are progressing very quickly and we are doing our utmost to keep everyone as well as possible informed. We hope for your understanding.

This message contains additional information about the compensation of personal contribution and information about the emergency childcare from Monday 23 March to Monday 6 April, for children of parents with a crucial profession.

Progress compensation of personal contribution
Last night, the government announced the emergency package for jobs and the economy. Among other things, the cabinet states that they want to compensate the costs of the parents' personal contribution, now that they cannot make use of the childcare. As a result of this emergency package, the branche organizations BK and BMK and Boink, the interest group for parents in childcare, have drawn up a letter for all parents. You can read this letter here. We hope that we can inform you about the final arrangement soon!

Emergency childcare
This week, children of parents with a crucial profession are welcome at their own location during regular opening hours. Starting next Monday, we have set up a number of emergency childcare locations in each Spring region. More information and an application form for emergency childcare can be found here.
Because we cannot see in our systems which parents have a crucial profession and the need for emergency childcare can differ per day, we request parents to contact us if they need emergency childcare

Thanks!
Together with all colleagues of Spring and our partners, we do our best to inform you as clearly and completely as possible and to relieve parents with a crucial profession as much as possible. I understand that these are also uncertain times for you as a parent. At the same time, I notice that many people support each other and have a warm heart for us. I am therefore very grateful to everyone for this!

More information
We will continue to provide you with the best possible information in the coming period. If you have any questions, please contact our customer service: tel. 088 2088 300. You can find the current opening hours on our website and also some frequently asked questions with answers about the measures.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.