wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuwsbericht 22-04-20: Kinderopvang vanaf 11 mei en videoboodschap

Gisteren heeft de overheid bekend gemaakt dat de kinderopvang vanaf maandag 11 mei weer opengaat voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

22 april 2020 (For the English translation see below this text.)

Gisteren heeft de overheid bekend gemaakt dat de kinderopvang vanaf maandag 11 mei weer opengaat voor kinderen van 0 tot 4 jaarWe zijn blij dat we de draad weer op kunnen pakken en kijken er naar uit om alle kinderen weer te mogen ontvangen!  
 
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is het volgende bekend geworden: de buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde ritme als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet.  
Hoe dit in de praktijk eruit komt te zien en wat dat precies betekent voor de opvang van uw kind(eren), zullen we in overleg met de basisscholen nog moeten uitwerken. Hier gaan we de komende dagen mee aan de slag. Zodra wij u hier meer informatie over kunnen geven, komen we hier bij u op terug. 

Noodopvang 
Tot 11 mei is de reguliere kinderopvang dus gesloten. Voor kinderen van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werkis en blijft er noodopvang, ook na 11 mei. Valt u in deze categorie en heeft u tot aan 11 mei nog noodopvang nodig, dan blijft het noodzakelijk dat u deze aanvraagt via het aanmeldformulier op onze website. Doet u dit alleen als u de opvang écht niet anders geregeld krijgt. Meer informatie over de noodopvang en de voorwaarden kunt u vinden op onze website. 

Vergoeding 
Afgelopen zaterdag bent u geïnformeerd over de compensatieregelingNu de kinderopvang gesloten is t/m 10 mei, geldt ook de compensatieregeling t/m 10 mei.  

Videoboodschap  
We moeten dus nog héél even volhouden. Onze medewerkers hebben een hartverwarmend filmpje gemaakt voor alle kinderen, hun ouders, collega’s en samenwerkingspartners. Die willen we graag met u delen:  

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 088 2088 300. De actuele openingstijden vindt u hier. Voor meer informatie over het coronavirus en de kinderopvang kunt u terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April 22, 2020

Yesterday, the government announced that childcare will reopen for children aged 0 to 4 years from Monday 11 May. We are happy that we can pick up the thread again and look forward to receiving all the children again! 

The following has become known for children aged 4 to 12: out-of-school care (BSO) follows the same rhythm as the primary schools. They are only open before and after school hours. The BSO is available to them on days when children go to school. Not on other days. 

What this will look like in practice and what this means exactly for the care of your child(ren), we will have to work out in consultation with the primary schools. We will be working on this in the coming days. As soon as we can give you more information about this, we will come back to you. 

Emergency care 
Regular childcare is therefore closed until 11 May. Emergency care is and will continue to be provided for children whose parents work in crucial professional groups, even after 11 May. If you fall into this category and you still need emergency care up to 11 May, it remains necessary to request this via the registration form on our website. You should only do this if you really cannot arrange the reception otherwise. More information about the emergency shelter and the conditions can be found on our website. 

Compensation 
Last Saturday you were informed about the compensation scheme. Now that the childcare is closed until 10 May, the compensation scheme also applies until 10 May. 

Video message 
So we still have to hold on for a while. Our employees have made a heartwarming video for all children, their parents, colleagues and cooperation partners. We would like to share it with you: 

Questions or more information
If you have any questions or if there are any ambiguities, please contact our customer service: tel. 088 2088 300. The current opening hours can be found here. For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the national government