wij zijn spring.
wie word jij?

Nieuw protocol kinderopvang & corona

Het landelijke protocol kinderopvang & corona is n.a.v. de gedeeltelijke heropening per 8 februari aangepast.

Het landelijke protocol kinderopvang & corona is een document waarin alle overheidsmaatregelen en -adviezen voor de kinderopvang om de verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen, zijn opgenomen en vertaald worden naar de praktijk. N.a.v. de gedeeltelijke heropening van de kinderopvang per 8 februari is dit aangepast. Dit protocol helpt ons bij het maken van een eigen ‘Handreiking opvang vanaf 8 februari'. 

Via de link onderaan dit bericht is het protocol te bekijken. 

Ter informatie:

  • In het nieuwe protocol is onder andere aangegeven dat kinderopvangorganisaties kunnen overwegen om kinderen uit de hogere klassen (groep 7 en 8) van de basisschool op de bso een mondneusmasker te laten dragen in de gangen (wanneer afstand houden in de gangen niet goed mogelijk is). Als Spring kiezen wij er vooralsnog voor om kinderen geen mondkapje te laten dragen. Voor medewerkers blijft het beleid gehandhaafd dat in de algemene ruimtes wel een mondkapje wordt gedragen. Ook geldt dit voor ouders die in het gebouw komen.

  • Daarnaast wordt het protocol de mogelijkheid gegeven om breng- en haaltijden te spreiden, zodat ouders 1,5 m. afstand van elkaar kunnen houden. Wij kiezen er vooralsnog voor om de gebruikelijke breng- en haaltijden te hanteren. Uiteraard vragen wij wel aan ouders om voldoende afstand van elkaar te houden.

Bekijk hier de laatste versie van het landelijke protocol kinderopvang & corona.