wij zijn spring.
wie word jij?

Nijntje Beweegdiploma

Onlangs hebben 18 pedagogisch medewerkers van Spring in Blerick de training ‘nijntje Beweegdiploma’ afgerond met een certificaat. Dat betekent dat zij het nijntje Beweegdiploma officieel mogen gaan aanbieden. Het gaat om de peuteraanbod-locaties Zoef, Duimelijntje, Mikadootje, Robinson en Kwibus. Het initiatief komt voort uit een samenwerking met JOGG-Venlo (Jongeren op Gezond Gewicht).

Het nijntje Beweegdiploma is een speciaal beweegprogramma voor jonge kinderen dat is ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Met gevarieerde oefeningen en spelletjes leren peuters en kleuters de basis van bewegen. Een vroege kennismaking met bewegen in combinatie met plezier vergroot de kans dat kinderen lekker in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben en een sportieve levensstijl aannemen. Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken van kennis. Daarnaast draagt het nijntje Beweegdiploma bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, omdat de lessen in groepsverband plaatsvinden.

Een deel van de geslaagden van nijntje Beweegt.

Een deel van de geslaagden van nijntje Beweegt.

Meer aandacht voor bewegen
Het 
nijntje Beweegsploma zorgt voor nog meer gerichte aandacht voor bewegen bij peuters. Linsey de Jong, manager van de peuteraanbod-locaties in Blerick: “Bewegen is altijd al een belangrijk bestanddeel van ons activiteitenprogramma. Het nijntje Beweegdiploma gaat echter een stapje verder. Onze pedagogisch medewerkers hebben geleerd hoe ze kinderen nog meer kunnen stimuleren op motorisch gebied. Een belangrijk neveneffect is ook dat de taal gestimuleerd wordt door de oefeningen die ze doen. Een eerste pilot leverde enthousiaste reacties op, ook bij ouders. Dat motiveerde ons ermee door te gaan. Nu mogen we het nijntje Beweegdiploma dus officieel aanbieden. Momenteel kijken we hoe we deze beweegactiviteiten structureel kunnen inpassen in het totale aanbod.”