wij zijn spring.
wie word jij?

Onderhoud inschrijf- en ouderportalen

Op vrijdag 8 februari vanaf 17.00 uur en zaterdag 9 februari vindt er onderhoud plaats aan het digitale inschrijfportaal en het ouderportaal van de tussenschoolse opvang. Inschrijven en inloggen is op die dagen niet mogelijk. Onze excuses hiervoor.