wij zijn spring.
wie word jij?

Op naar één stichting: Stichting Spring Kinderopvang

Spring Kinderopvang is er voor iedereen. We willen dat iedereen kan meedoen en dat ouders en kinderen optimaal gebruik kunnen maken van de opvang die we bieden. We hebben daarom ervoor gekozen om onze (juridische) structuur te vereenvoudigen. Vanaf 1 januari 2021 worden de verschillende onderdelen van Spring Kinderopvang ondergebracht in één nieuwe stichting; Stichting Spring Kinderopvang.

Wat betekent dit voor mij als ouder? 
U hoeft zelf niets te doen. Het contract dat u met ons heeft, wordt automatisch overgezet naar Stichting Spring Kinderopvang. U hoeft dit niet opnieuw te onderteken.  

Ook uw automatische incasso wordt door ons aangepast. In principe verandert er dan ook niets voor u. U wordt nog steeds door ons geïncasseerd zoals u dat gewend bent. Op uw rekenafschrift ziet u vanaf 1 januari 2021 wel de nieuwe naam en IncassantID van ons. Deze nieuwe gegevens zijn als volgt:   

naam: Stichting Spring Kinderopvang 
IncassantID: NL28ZZZ410621250000
rekeningnummer NL52 RABO 0125 5754 16 (t.n.v. Stichting Spring Kinderopvang)

Als u niet akkoord gaat met deze wijziging kunt u dit aan ons kenbaar maken per mail via facturen@spring-kinderopvang.nl. 

U kunt tot 4 weken na dagtekening van dit bericht bezwaar maken. Als wij uw bezwaar hebben ontvangen krijgt u van ons binnen 2 weken een ontvangstbevestiging hiervan en zullen wij de incasso stopzetten. 

Meer informatie 
Mocht u vragen hebben over dit berichtdan kun u contact op met onze financiële afdeling per mail via facturen@spring-kinderopvang.nl.