wij zijn spring.
wie word jij?

Overlijden directeur-bestuurder

Wij zijn op de hoogte gebracht van het overlijden van directeur-bestuurder Gert Jan de Bruijn.

Hij was al geruime tijd ziek. Hij is slechts 63 jaar geworden. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen.

Anja Hol,
directeur-bestuurder a.i.