wij zijn spring.
wie word jij?

Beƫindiging pilot vso bij Robinson

In augustus 2019 is met een pilot gestart om te inventariseren of er animo is voor voorschoolse opvang (vso) bij bso Robinson. De pilot loopt nog t/m de meivakantie. In de afgelopen periode is echter gebleken dat er niet voldoende vraag is naar vso. Daarom wordt na de meivakantie geen vso meer geboden bij Robinson.

Meer informatie of toch behoefte aan vso?
Neem dan contact op met onze klantenservice.

Klantteam 1
(t) 088 2088 301
(e) klantteam1@spring-kinderopvang.nl