wij zijn spring.
wie word jij?

Spring eerste kinderopvang met DVVS

Na een succesvolle pilot, hebben Saasen Groep en Spring Kinderopvang de volgende stap gezet in hun samenwerking: alle locaties van de kinderopvangaanbieder in Noord-Brabant en Limburg gaan starten met het digitaal veiligheidssysteem DVVS. Het systeem wordt al veel in het onderwijs gebruikt.

Spring is de eerste kinderopvangorganisatie in Nederland die de overstap maakt. De samenwerking is op dinsdag 21 mei 2019 officieel beklonken met de contractondertekening.  

Brenda Berns (manager kwaliteit en pedagogiek): “Veiligheid is een hot item binnen de kinderopvang. Denk bijv. aan de RIE (Risico- Inventarisatie & Evaluatie) die elke locatie moet doen en de daaruit volgende acties. Hier wordt al veel aandacht aan besteed, maar het registreren en monitoren gebeurt nog vanuit verschillende systemen, zoals vaak voorkomt in de kinderopvang. Zo staan beleid en protocollen in het ene systeem, maar gebeurt bijv. het registreren van incidedenten in een ander. Ook worden sommige zaken nog op papier bijgehouden. DVVS biedt ons één systeem waarin niet alleen de inhoud geplaatst kan worden, maar ook de registratie gedaan wordt. Dit biedt ons in één oogopslag inzicht en overzicht, waardoor eenvoudiger bijgestuurd kan worden.Tevens biedt DVVS de mogelijkheid om ook de ARBO-RIE in onder te brengen. Het is eenvoudig, digitaal en past bij deze tijd.”   

Pilot  
DVVS is een systeem dat tot op heden met name gebruikt wordt in het onderwijs. Saasen Groep, ontwikkelaar van DVVS, is de afgelopen jaren actief bezig geweest met de inrichting van DVVS voor de kinderopvangbranche, met als uitgangspunt de RIE. Om de vertaling naar de kinderopvangpraktijk te kunnen maken, is intensief samengewerkt met de veiligheidscoördinator van Spring, Joost Nabuurs. Ook is een pilot gedraaid bij Talentencampus. Deze heeft goede inzichten en vooral positieve ervaringen opgeleverd.    

Uitrol  
Vanaf deze zomer gaat Spring aan de slag met DVVS. Per regio worden de managers en pedagogisch medewerkers geschoold. Het is de bedoeling dat heel Spring Kinderopvang voor 1 januari 2020 in DVVS werkt. Arno Saasen, directeur Saasen-groep: “Van de kinderopvang wordt steeds meer gevraagd als het gaat om veiligheid. Ons gezamenlijke doel met de implementatie van DVVS bij Spring is de veiligheid binnen de kinderopvanglocaties naar een nog hoger niveau te brengen. Saasen Groep is er trots op dat het Digitaal Veiligheid Volg Systeem daar op een positieve manier aan kan bijdragen.”

Foto: Annet van Zon (directeur-bestuurder Spring Kinderopvang) en Arno Saasen (directeur Saasen-groep) bij de ondertekening.