wij zijn spring.
wie word jij?

Spring ondertekent Lokaal Sportakkoord Venray

Organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen die willen bijdragen aan een duurzaam fitter, gezonder en vitaler Venray hebben op maandag 17 juni het Lokaal Sportakkoord ondertekend.

De partijen die het Lokaal Sportakkoord hebben ondertekend committeren zich hiermee aan de eerste drie grote leefstijlambities voor Venray die 17 juni bekend worden gemaakt.
 
Over het akkoord
Het Lokaal Sportakkoord is een vertaling van het Nationaal Sportakkoord, dat minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties in 2018 hebben gesloten: Sport Verenigt Nederland. De uitvoering daarvan moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie. De insteek is dat de partijen zich samen gaan inspannen om Venray duurzaam fitter, gezonder en vitaler te maken. Vooral in het gezamenlijke zit de kracht. We zijn al met tientallen organisaties en bedrijven in gesprek en we merken dat er groot draagvlak is voor onze aanpak en ambities.