wij zijn spring.
wie word jij?

Vanaf heden georganiseerd vervoer naar kindcentrum IKKE in Mill

Gaat je kind naar basisschool De Schare in Sint Hubert of naar basisschool De Klimop in Wilbertoord? Op maandag en vrijdag wordt er door de scholen voor vervoer gezorgd, zodat je kind na school bij ons terecht kan!

Op basisschool De Klimop in Wilbertoord en basisschool De Schare in Sint Hubert wordt geen buitenschoolse opvang aangeboden, omdat er helaas te weinig animo is om dat op de eigen scholen te organiseren. Wel is er vanaf nu georganiseerd vervoer vanaf beide scholen naar ons kindcentrum IKKE in Mill. Op deze manier kunnen kinderen van De Klimop en De Schare na schooltijd toch opgevangen worden!

In eerste instantie zal er gewerkt worden met enkele vrijwilligers, die de kinderen op maandag en vrijdag ophalen bij de scholen en vervolgens naar Mill brengen. Waarschijnlijk zal er na de zomervakantie (vanaf 26 juli) gebruikgemaakt kunnen worden van ons reguliere vervoer.