Versoepelingen coronamaatregelen in de kinderopvang
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Versoepelingen coronamaatregelen in de kinderopvang

Informatie over de versoepelingen van de coronamaatregelen in de kinderopvang per 25-09-21.

23-09-21

For English see below.

Onlangs heeft de overheid versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De meeste maatregelen gaan in per 25 september as. Ook voor de kinderopvang verandert er het een en ander. Hier willen wij jullie graag over informeren.

Geen quarantaineplicht bij enkele besmetting + nieuwe beslisboom
Bij een enkele besmetting in de groep, hoeft per 20 september niet meer de hele groep in quarantaine. Alleen kinderen met klachten gaan in dit geval in quarantaine. Dit geldt ook voor medewerkers die niet immuun zijn (dus niet gevaccineerd zijn en niet binnen 6 maanden corona hebben gehad). Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep, kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder (indien nodig) een quarantaineadvies voor de hele groep.

Nieuwe beslisboom
Wil je weten of je kind wel of niet naar de opvang mag komen? Volg dan de beslisboom voor 0 jaar t/m groep 8 van BOinK en AJN Jeugdartsen. De meest recente versie vind je hier op de website van BOinK.

Laat je kind meteen testen als het klachten krijgt die passen bij corona. Doe dit ook bij milde verkoudheidsklachten.

Bron- en contactonderzoek
In sommige situaties doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt daarvoor het e-mailadres en/of telefoonnummer van ouders bij ons op. Op basis van de Wet publieke gezondheid zijn wij verplicht deze gegevens aan de GGD te verstrekken. Behalve het e-mailadres en/of telefoonnummer en de opvanglocatie verstrekken wij geen andere gegevens aan de GGD. Als je bezwaar hebt tegen het verstrekken van deze gegevens, dan vragen wij dit aan de manager kindcentrum door te geven.

Basismaatregelen: 1,5 meter blijft veilige afstand
De basismaatregelen veranderen per 25 september as. 1,5 meter afstand tussen volwassenen is dan niet meer verplicht. Wel wordt geadviseerd voldoende afstand te houden om een risico op besmetting te beperken. 1,5 meter blijft een veilige afstand. Daarom vragen wij volwassenen bij het bezoeken van onze locaties elkaar ruimte te geven en rekening te houden met elkaar. Volwassenen en kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Meer informatie
Heb je vragen over de opvang van je kind, neem dan contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 200 of per e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. De meest actuele informatie over Spring Kinderopvang en corona vind je op onze website. Ook staat er interessante informatie voor ouders op de website van BOinK.

Voor meer informatie over het coronavirus kun je terecht op o.a. de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Of neem contact op met het landelijke informatienummer 0800 1351 of met de lokale GGD.

------------------------------------------------------------------------------

Dear parents,

The government recently announced relaxation of the corona measures. Most of the measures will start from 25 September. Things are also changing for childcare. We would like to inform you about this.

No quarantine obligation with single contamination + new decision tree
In the event of a single infection in the group, the entire group no longer has to be quarantined as of September 20. Only children with complaints are quarantined in this case. This also applies to employees who are not immune (i.e. have not been vaccinated and have not had corona within 6 months). In case of outbreaks with multiple infections in a group, the GGD can still provide additional advice, including (if necessary) quarantine advice for the entire group.

New decision tree
Do you want to know whether or not your child is allowed to come to childcare? Then follow the decision tree for 0 years to group 8 of BOinK and AJN Jeugdartsen. The most recent version can be found here on the BOinK website.

Have your child tested immediately if it develops symptoms that are consistent with corona. Do this also with mild cold complaints.

Source and contact research
In some situations, the GGD carries out source and contact investigations. The GGD requests the e-mail address and/or telephone number of parents from us. On the basis of the Public Health Act, we are obliged to provide this information to the GGD. Apart from the e-mail address and/or telephone number and the reception location, we do not provide any other information to the GGD. If you object to the provision of this information, we ask that you pass this on to the childcare center manager.

Basic measures: 1.5 meters remains a safe distance
The basic measures will change as of September 25. 1.5 meters apart between adults is no longer required. It is advised to keep a sufficient distance to limit the risk of contamination. 1,5 meters remains a safe distance. That is why we ask adults to give each other space and to take each other into account when visiting our locations. Adults and children do not have to keep 1,5 meters apart from each other. Children also do not have to keep 1.5 meters apart from each other.

From left to right: Wash your hands often. Cough and sneeze into your elbow. | 1,5 meters remains a safe distance. Don't shake hands. | Provide plenty of fresh air.| Complaints? Stay home and get tested.

More information
If you have any questions about the care of your child, please contact our customer service on tel. 088 2088 200 or by email: klantenservice@spring-kinderopvang.nl. The most current information about Spring Childcare and corona can be found on our website. There is also interesting information for parents on the BOinK website.

For more information about the coronavirus, please visit the website of the RIVM and the national government. Or contact the national information number 0800 1351 or the local GGD.