Versoepelingen kinderopvang per 26-01-22
Istock 980387248 2000
Uitgelicht

Versoepelingen kinderopvang per 26-01-22

Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven vanaf morgen niet in quarantaine als zij geen klachten hebben.

25-01-22

For English see below

Vanavond heeft het kabinet enkele versoepelingen aangekondigd. Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven vanaf morgen niet in quarantaine als zij geen klachten hebben. Ouders moeten wel extra goed op de gezondheid van hun kinderen letten.  

Bij klachten blijven kinderen wel thuis. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar geldt het ‘snottebellenbeleid’. Zij mogen naar de kinderopvang als ze lichte verkoudheidsklachten hebben (een loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn of af en toe hoesten). Maar bij zware klachten, zoals veel hoesten, koorts of benauwdheid blijven ook zij thuis.  

Meer informatie over quarantaine en testen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Personele bezetting 
Zoals in de persconferentie werd genoemd is er veel uitval van personeel door besmettingen en ziekte. Dat geldt ook voor onze organisatie. De verwachting is dat dit de komende weken nog toeneemt en dat we daarom te maken blijven houden met sluitingen van groepen. Wij vragen jullie begrip hiervoor en verzoeken om je kind af te melden via de ouderapp wanneer het niet komt. Dit kan helpend zijn om de roosters toch beter dicht te krijgen. 

Wij zijn heel blij mee met deze versoepeling, want dit betekent dat meer kinderen weer naar onze opvang kunnen! 

------------------------------------------------------------------------------

Tonight the government announced some relaxations. Children up to the age of 18 who have been in contact with someone who has corona will not have to quarantine from tomorrow if they have no complaints. Parents should pay extra attention to the health of their children. 

In case of complaints, children do stay at home. The 'snottebellenbeleid' applies to children from 0 to 3 years old. They are allowed to go to childcare if they have mild cold symptoms (a runny nose, cold, sneezing, sore throat or an occasional cough). But in case of serious complaints, such as a lot of cough, fever or shortness of breath, they also stay at home. 

More information about quarantine and testing can be found on the website of the Dutch government

Staff occupation 
As mentioned in the press conference, there is a lot of staff loss due to infections and illness. That also applies to our organization. It is expected that this will increase in the coming weeks and that we will therefore continue to deal with group closures. We ask for your understanding and request to unsubscribe your child via the parent app if it does not come. This can help to close the duto rosters better. 

We are very happy with this relaxation, because this means that more children can go back to our shelter!