loading

Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen zijn wettelijk geregeld. Deze zijn gebaseerd op afspraken die de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK) en de brancheorganisatie voor werkgevers in de kinderopvang maken. 

Enkele voorbeelden van deze landelijke kwaliteitseisen die voor Spring gelden:

  • Pedagogisch beleidsplan
    Elke aanbieder van kinderopvang moet een pedagogisch beleidsplan hebben. Hierin kunnen ouders lezen welke visie het kindcentrum heeft over de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Ook staat in dit plan specifieke informatie over bijvoorbeeld de groepsomvang en de leeftijdsopbouw van de groep.
  • Het aantal kinderen per pedagogisch medewerker
    Er zijn normen opgesteld over hoeveel pedagogisch medewerkers bij de groep aanwezig moeten zijn op basis van het aantal aanwezige kinderen per leeftijdsgroep. Om te bepalen of er voldoende beroepskrachten zijn voor het aantal kinderen, is een rekentool ontwikkeld.
  • Eisen aan veiligheid en gezondheid. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.