loading

Samen Groeien bij Spring

Spring Kinderopvang investeert veel in de kwaliteit van de kinderopvang. In dat kader werd drie jaar geleden gestart met een organisatiebreed scholingstraject: Samen Groeien. Met dit intensieve traject hebben we doelbewust gewerkt aan het verbeteren van ons pedagogisch handelen en onze klantgerichtheid.

Het doel? Onze medewerkers nóg beter in staat te stellen hun professionele rol bij de opvang en opvoeding van kinderen in te vullen. Spring staat immers voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Met z’n allen werken we hard om dat waar te maken. Oók in deze tijd van bezuinigingen. Juist nu ouders een nog bewustere afweging maken voor kinderopvang, willen we laten zien waar we voor staan. Daarom was onze investering in Samen Groeien een weloverwogen keuze.

Bijna alle medewerkers van Spring namen deel aan Samen Groeien; in totaal ongeveer 900 medewerkers tussen 2010 en 2013. Het merendeel rondde het opleidingstraject eind 2012 af, de laatste groep van 50 medewerkers was in oktober 2013 klaar.

Aanvullend diploma voor de pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerkers werkten binnen Samen Groeien op allerlei manieren aan het versterken van hun pedagogische kwaliteiten. Bijvoorbeeld door praktijkopdrachten uit te voeren en door diverse professionele vaardigheden te trainen. Het opleidingstraject werd verzorgd onder verantwoordelijkheid van MBO College de Maasvallei (onderdeel van ROC Nijmegen). Daarom kwamen ruim 400 van de deelnemers in aanmerking voor het aanvullend MBO-diploma 'gespecialiseerd pedagogisch werker kinderopvang' op niveau 4 (PW4). Het diploma is een aanvulling op het meer gebruikelijke MBO-diploma op niveau 3 (PW3) waarover medewerkers in de kinderopvang moeten beschikken.

Dit betekent dat meer dan de helft van alle pedagogisch medewerkers van Spring nu een PW-diploma op niveau 4 (of hoger) heeft. Dat is uitzonderlijk, want niveau 3 is de regel. Iets om trots op te zijn!

Meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel: Verandertraject Samen Groeien bij Spring Kinderopvang