loading

Samenwerken

Spring kiest voor lokale verankering
Onze kindcentra zijn allemaal sterk verbonden met de buurt waarin ze gevestigd zijn. We zijn partner van de ouders en onderhouden sterke contacten met lokale organisaties zoals basisscholen, sportverenigingen, kunst- en cultuurorganisaties en vrijetijdsclubs. Waar mogelijk probeert Spring de samenwerking met basisscholen en andere partners vorm te geven in een integraal kindcentrum. Zo bouwen we samen aan een stimulerende omgeving waarin kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook werkt Spring samen met lokale Centra voor Jeugd en Gezin.

Kwaliteit in kinderopvang
In het samenwerkingsverband Kwaliteit in kinderopvang (KIK) bundelen Spring Kinderopvang en elf andere kinderopvangorganisaties hun krachten. Het gezamenlijke doel: kwaliteit van opvang verbeteren, bijvoorbeeld door het uitwisselen van expertise.