loading

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

Spring werkt nauw samen met partners op het terrein van opvoeden en opgroeien, bijvoorbeeld met centra voor Jeugd en Gezin (CJG).

Een CJG is hét centrale punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Kinderen en jongeren tot 23 jaar, ouders, opvoeders en professionals kunnen er terecht voor informatie en advies. De samenwerking tussen Spring en een plaatselijke CJG gaat van de inrichting van een digitaal loket tot het organiseren van een week van de opvoeding. Hieronder de CJG's uit het werkgebied van Spring.

 CJG Laarbeek is nog in ontwikkeling.