loading

Integrale kindcentra: spelen en leren onder één dak

De kinderopvang is flink in beweging. De scheidslijnen tussen school en opvang vervagen en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Zo investeert Spring samen met scholen en andere partners in de ontwikkeling van integrale kindcentra. Iets waar zowel kinderen als ouders baat bij hebben.

Wat is een integraal kindcentrum?
Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 14 jaar, waar zij komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Er is een dagprogramma dat opvang, onderwijs en ontwikkeling in zich heeft. Het kind staat hierbij centraal, de rest wordt daarom heen georganiseerd. Daarom wordt een integraal kindcentrum ook als één geheel geleid.

Is een integraal kindcentrum hetzelfde als een brede school?
Nee, bij een brede school zijn er wel meer kindgerichte voorzieningen onder één dak gehuisvest, maar wordt er lang niet altijd inhoudelijk samengewerkt. Een brede school is dan eerder een soort bedrijfsverzamelgebouw. Bovendien wekt het woord school de indruk dat kinderen dan de hele dag alleen maar naar school gaan. En dat is niet het geval. Er is in het integraal kindcentrum ook aandacht voor ontspanning en activiteitenprogramma’s.

Waarom stimuleert Spring de ontwikkeling van integrale kindcentra?
Als kinderopvangorganisatie nemen wij deel aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. In ons denken en doen stellen wij de ontwikkeling van het kind centraal. Als je dat doet, dan is het een heel logische gedachte dat school, opvang en vrije tijd geen gescheiden werelden zouden moeten zijn, maar veel beter afgestemd kunnen worden op ontwikkeling en behoeftes van kinderen. Spring neemt graag initiatieven om dit voor elkaar te krijgen.

Wat verandert er in de praktijk?
Voor kinderen zal het spelen en leren meer door elkaar heen lopen, de tijd is minder verdeeld in ‘speeltijd’ en ‘onderwijstijd’. Ook zoiets als de ‘traditionele’ vrije woensdagmiddag kan in zo’n opzet verdwijnen. Voor kinderen komt er een veel natuurlijker overgang van ‘spelen’ naar ‘leren’: als zij naar groep 1 gaan, dan is dat niet spannend en vreemd meer omdat ze al aan de omgeving gewend zijn. Voor ouders zal het misschien ook even wennen zijn, maar ook zij zullen voordelen ervaren. Al was het maar omdat het veel regelwerk bespaart om de kinderen vanuit school naar vrijetijdclubs of andere activiteiten te brengen.

Zijn er al integrale kindcentra?
Op de meeste plaatsen is nog geen sprake van een integraal kindcentrum. Op een aantal plaatsen is Spring inmiddels wel gestart met de ontwikkeling naar een integraal kindcentrum. Geleidelijk aan gaan we op steeds meer plekken deze ontwikkeling vormgeven.