loading

pagina printen

Peuterspeelzaal Picasso Blerick

Peuterspeelzaal Picasso zal m.i.v. het nieuwe schooljaar haar deuren sluiten. peuters zijn van harte welkom op één van onze andere locaties. 

Bij peuterspeelzaal Picasso kan uw kind spelen en leren met andere leeftijdsgenootjes uit de buurt. Er wordt op een professionele en deskundige manier gewerkt aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), in nauw overleg en overdracht met basisschool ‘t Palet, zodat een vloeiende overgang naar school gewaarborgd wordt. De peuterspeelzaal is dan ook een goede voorbereiding voor kinderen op de basisschool.

Spelenderwijs leren de kinderen met elkaar omgaan en krijgen ze oog voor de omgeving waarin zij opgroeien. Door steeds wisselende thema’s worden de kinderen gestimuleerd zichzelf en hun omgeving te verkennen. Voor deze thema’s worden onderwerpen gekozen die passen bij de belevingswereld van de kinderen. Als extra stimulans voor de taalontwikkeling wordt ook het aanbod aan boekjes, kringgesprekjes en spelmateriaal aangepast aan het thema.

Naast het gevarieerde aanbod in een vriendelijke ruimte, spelen de kinderen veel buiten in onze afgeschermde, veilige buitenruimte.

bij peuterspeelzaal Picasso wordt veel waarde gehecht aan een goede samenwerking met ouders. Middels themabrieven, info-bijeenkomsten, koffie-momentjes en gesprekken worden ouders geïnformeerd over wat er op de peuterspeelzaal gebeurt en hoe zij ook thuis ontwikkelingsgerichte activiteiten kunnen doen.

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden. En bovendien ontvangt u vrijblijvend drie keer gratis het tijdschrift Fabulous Mama! 

 

Diensten

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.
  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.
  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel. 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken
Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

Voorwaarden 
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de folder Peuterspeelzalen bij Spring en de algemene voorwaarden.

Met deze richtlijnen en voorwaarden informeren we u over de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang. U krijgt bijvoorbeeld meer informatie over de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort. De algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring.

 

Tarieven

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?
De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Locatiegegevens

Wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven via de ouderlogin. Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze website.

Contactgegevens

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantenservice (bijv. over de plaatsing van uw kind of over uw contract). Heeft u een vraag aan één van onze pedagogisch medewerkers op locatie of wilt u bijv. uw kind ziekmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuterspeelzaal.


Peuterspeelzaal Picasso
Alexander van Parmastraat 22
5923 CJ Blerick

T: 088 2088 634

E-mail: 
picasso@spring-kinderopvang.nl


Klantteam 1

E-mail: 
klantteam1@spring-kinderopvang.nl

T: 088 2088 301

Of neem contact met ons op via het contactformulier.


Openingstijden p
euterspeelzaal Picasso

Ochtend: 8.30 - 11.00 uur
Middag: 13.15 - 15.45 uur

- maandagochtend - donderdagmiddag
- dinsdagochtend - donderdagochtend
- dinsdagmiddag - vrijdagochtend

Dagdelen en combinaties
Wanneer uw kind naar de peuterspeelzaal komt, dan is dat voor twee (gecombineerde) dagdelen. Bijv. maandagochtend en donderdagmiddag. Heeft uw kind een VVE-indicatie*? Dan komt uw kind vier gecombineerde dagdelen.

*Bij een VVE-indicatie krijgt u de twee extra dagdelen vergoed van de gemeente.

Vakanties en sluitingsdagen 2016-2017
Herfstvakantie:      24-10-2016 t/m 28-10-2016
Kerstvakantie:       26-12-2016 t/m 06-01-2017
Carnavalsvakantie: 27-02-2017 t/m 03-03-2017
2e Paasdag:          17-04-2017
Meivakantie:          24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart:          25-05-2017 
2e Pinksterdag:      05-06-2017
Zomervakantie:      17-07-2017 t/m 25-08-2017

Vakanties en sluitingsdagen 2017/2018
Herfstvakantie: 14-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerstvakantie: 23-12-2017 t/m 7-1-2018
Voorjaarsvakantie: 10-2-2018 t/m 18-2-2018
2e Paasdag: 2-4-2018
Koningsdag: 27-4-2018
Meivakantie: 28-4-2018 t/m 13-5-201
Hemelvaart: 10-5-2018
2e Pinksterdag: 21-5-2018
Zomervakantie: 7-7-2018 t/m 19-8-2018

 

LRKP

Bekijk peutergroep Picasso in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de laatste rapporten van de GGD.