loading

pagina printen

Peuterspeelzaal Robinson Blerick

Peuterspeelzaal Robinson opende in augustus 2013 haar deuren en bestaat uit een peuterspeelzaal met twee groepsruimten. Deze peuterspeelzaal bevindt zich in MFC ‘Op Expeditie’. Naast Robinson zijn hier onder andere ook de basisscholen 'Extralent' en ‘Natuurlijk’ ondergebracht.

Bij ons kan uw kind spelen en leren met andere leeftijdsgenootjes uit de buurt. De peuterspeelzaal is dan ook een goede voorbereiding op de basisschool. Belangrijk is dat de kinderen met veel plezier naar de speelzaal komen om te spelen naast én met andere kinderen. Ze leren spelenderwijs omdat ze gestimuleerd en uitgelokt worden om zelf hun omgeving te verkennen. Die speelomgeving varieert steeds omdat we met thema’s werken die gedurende enkele weken centraal staan. Ook de (voorlees)boekjes en de (kring)gesprekken staan in het teken van dit thema. Hierdoor krijgt met name de taalontwikkeling een extra stimulans.

Op deze locatie vindt u ook kinderdagverblijf Robinson en buitenschoolse opvang Robinson.

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden. 

Diensten

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.
  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.
  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel. 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken
Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

Voorwaarden 
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de folder Peuterspeelzalen bij Spring en de algemene voorwaarden.

Met deze richtlijnen en voorwaarden informeren we u over de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang. U krijgt bijvoorbeeld meer informatie over de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort. De algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring.

 

Tarieven

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?
De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Locatiegegevens

Wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven via de ouderlogin. Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze website.

Contactgegevens

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantenservice (bijv. over de plaatsing van uw kind of over uw contract). Heeft u een vraag aan één van onze pedagogisch medewerkers op locatie of wilt u bijv. uw kind ziekmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuterspeelzaal.


Peuterspeelzaal Robinson
Vossenerlaan 57
5924 AC Blerick

T psz lokaal 1: 088 2088 712
T psz lokaal 2: 088 2088 713

E-mail: 

robinson@spring-kinderopvang.nl


Klantteam 1

E-mail: 
klantteam1@spring-kinderopvang.nl

T: 088 2088 301

Of neem contact met ons op via het contactformulier.

 

Openingstijden 2018

Groep 1:
alle ochtenden (ma t/m vrij) van 8.40 tot 12.00 uur

Groep 2:
alle ochtenden (ma t/m vrij) van 8.40 tot 12.00 uur en
maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.50 uur

Vakanties en sluitingsdagen 2017/2018
Herfstvakantie: 14-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerstvakantie: 23-12-2017 t/m 7-1-2018
Voorjaarsvakantie: 10-2-2018 t/m 18-2-2018
2e Paasdag: 2-4-2018
Koningsdag: 27-4-2018
Meivakantie: 28-4-2018 t/m 13-5-201
Hemelvaart: 10-5-2018
2e Pinksterdag: 21-5-2018
Zomervakantie: 7-7-2018 t/m 19-8-2018

LRKP

Bekijk peutergroep Robinson in het Landelijk Register Kinderopvang voor de laatste rapporten van de GGD.