loading

pagina printen

Peuterspeelzaal Peuterhofke Deurne

Spelen, leren en ontwikkelen staan centraal bij peuterspeelzaal ’t Peuterhofke. De vaste leidsters zorgen ervoor dat kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar vertrouwd raken met samen spelen. De ochtend start met een kringgesprek. De kinderen mogen hun verhaal vertellen en ze leren om naar elkaar te luisteren. Daarna is het meestal tijd voor vrij spel of een gezamenlijke activiteit.

De leidsters prikkelen de nieuwsgierigheid, waardoor de peuters op ontdekking gaan en initiatieven ontplooien. Daarbij staat plezier voorop. Als het weer het toelaat gaan de kinderen regelmatig naar buiten om te fietsen, te steppen en te spelen in de zandbak.

Aan de hand van VVE-programma Puk & Ko leren kinderen spelenderwijs over allerlei onderwerpen zoals seizoenen, vieringen etc. Uiteraard is het van groot belang dat kinderen lekker kunnen spelen en plezier hebben bij ons.

Peuters zijn vanaf 2,5 jaar welkom op deze peuterspeelzaal.

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden.

Diensten

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.
  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.
  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel. 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken
Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

Voorwaarden 
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de folder Peuterspeelzalen bij Spring en de algemene voorwaarden.

Met deze richtlijnen en voorwaarden informeren we u over de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang. U krijgt bijvoorbeeld meer informatie over de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort. De algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring.

 

Tarieven

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?
De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Locatiegegevens

Wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven via de ouderlogin. Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze website.

Contactgegevens

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantenservice (bijv. over de plaatsing van uw kind of over uw contract). Heeft u een vraag aan één van onze pedagogisch medewerkers op locatie of wilt u bijv. uw kind ziekmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuterspeelzaal.


Peuterspeelzaal Peuterhofke

Keltenstraat 16
5753 GN Deurne

T: 088 2088 399

E-mail:
psz.peuterhofke@spring-kinderopvang.nl


Klantteam 3

E-mail: 
klantteam3@spring-kinderopvang.nl

T: 088 2088 303

Of neem contact met ons op via het contactformulier.


Openingstijden peuterspeelzaal Peuterhofke

Maandag- en woensdagochtend
Dinsdag- en donderdagochtend
van 09.00 uur - 12.00 uur

Vakanties en sluitingsdagen 2017/2018
Herfstvakantie: 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie: 25-12-2017 t/m 5-1-2018
Voorjaarsvakantie: 12-2-2018 t/m 16-2-2018
2e Paasdag: 2-4-2018
Meivakantie: 23-4-2018 t/m 4-5-201
Hemelvaart: 10-5-2018
2e Pinksterdag: 21-5-2018
Zomervakantie: 9-7-2018 t/m 17-8-2018

LRKP

Bekijk peuterspeelzaal Peuterhofke in het Landelijk Register Kinderopvang voor de laatste rapporten van de GGD. (Let op: peuterspeelzaal Peuterhofke staat als onderdeel van kindcentrum de Heiclub in het LRKP-register.) Ook vindt u hier het registratienummer dat u nodig heeft om kinderopvangtoeslag aan te vragen.