loading

Facturatie- en betalingsvoorwaarden

Spring stuurt de factuur, bij voorkeur digitaal, in de maand voorafgaand aan de plaatsing. Facturering vindt plaats gespreid over 12 maanden per jaar. Dat wil zeggen dat u iedere maand hetzelfde bedrag betaalt. 

Afname van extra dagdelen of diensten staan vermeld op een aparte factuur die u achteraf ontvangt.

Heeft u vragen over uw betaling of uw factuur? Neem dan contact met op met de afdeling Klantenservice.