loading

pagina printen

Peuterspeelzaal De Rakt Helmond Rijpelberg

Peuterspeelzaal De Rakt vindt u in kindcentrum De Rakt. Samen met basisschool De Rakt en buitenschoolse opvang De Rakt vormen wij een plezierige en veilige locatie voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar in de wijk Rijpelberg in Helmond. Hier spelen kinderen wekelijks onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenootjes. De peuterspeelzaal heeft verschillende soorten spel- en ontwikkelingsmateriaal tot haar beschikking om spelenderwijs de ervaringswereld van uw peuter uit te breiden. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks aanzienlijk soepeler laten verlopen.

Peuters zijn vanaf 2,5 jaar welkom op deze peuterspeelzaal. 

Bent u nieuwsgierig naar de samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool De Rakt? Kijk dan eens naar dit filmpje!

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden. 

Diensten

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.
  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.
  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel. 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken
Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

Voorwaarden 
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de folder Peuterspeelzalen bij Spring en de algemene voorwaarden.

Met deze richtlijnen en voorwaarden informeren we u over de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang. U krijgt bijvoorbeeld meer informatie over de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort. De algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring.

 

Tarieven

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?
De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Locatiegegevens

Wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven via de ouderlogin. Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze website.

Contactgegevens

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantenservice (bijv. over de plaatsing van uw kind of over uw contract). Heeft u een vraag aan één van onze pedagogisch medewerkers op locatie of wilt u bijv. uw kind ziekmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuterspeelzaal.


Peuterspeelzaal De Rakt
Baroniehof 214
5709 HD Helmond 

T: 088 2088 569
E: psz.derakt@spring-kinderopvang.nl


Klantteam 3

E-mail: 
klantteam3@spring-kinderopvang.nl

T: 088 2088 303

Of neem contact met ons op via het contactformulier.


Openingstijden peuterspeelzaal De Rakt

Ochtend van 8.30 - 11.30 uur
Middag van 12.15 - 15.15 uur

Combinatie 1
- maandagmiddag en donderdagochtend
- dinsdagmiddag en vrijdagochtend

Combinatie 2
- maandagochtend en woensdagochtend
- dinsdagochtend en donderdagmiddag   

Dagdelen en combinaties
Wanneer uw kind naar de peuterspeelzaal komt, dan is dat voor twee (gecombineerde) dagdelen. Bijv. maandagmiddag en donderdagochtend óf dinsdagmiddag en vrijdagochtend. Heeft uw kind een VVE-indicatie*? Dan komt uw kind alle vier de dagdelen van een combinatie. Dus maandagmiddag en donderdagochtend én dinsdagmiddag en vrijdagochtend.

*Bij een VVE-indicatie krijgt u de twee extra dagdelen vergoed van de gemeente.

Vakanties en sluitingsdagen 2017/2018
Herfstvakantie: 14-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerstvakantie: 23-12-2017 t/m 7-1-2018
Carnavalsvakantie: 10-2-2018 t/m 18-2-2018
2e Paasdag: 2-4-2018
Koningsdag: 27-4-2018
Meivakantie: 21-4-2018 t/m 6-5-2018
Hemelvaart: 10-5-2018
2e Pinksterdag: 21-5-2018
Zomervakantie: 7-7-2018 t/m 19-8-2018

LRKP

Bekijk peuterspeelzaal De Rakt (voorheen Ukkepuk) in het Landelijk Register Kinderopvang voor de laatste rapporten van de GGD. Ook vindt u hier het registratienummer dat u nodig heeft om kinderopvangtoeslag aan te vragen.