loading

Harmonisatie peuterspeelzalen

Vanuit de overheid wordt al langere tijd gewerkt aan de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit heeft als doel om de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang weg te nemen én te zorgen voor een betere afstemming tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het onderwijs. Daarnaast wil de overheid de financieringsstructuur aanpassen.

De harmonisatie dient landelijk per 01-01-2018 afgerond te zijn. Vooruitlopend hierop hebben enkele gemeenten binnen ons werkgebied besloten om eerder 'te harmoniseren'. De belangrijkste informatie voor ouders die in deze gemeentes peuterspeelzaalwerk afnemen, hebben wij gebundeld in een informatiefolder. Deze kunt u middels onderstaande link downloaden. Ook kunt u hier de 'Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag bij peuteropvang' downloaden, welke u nodig heeft om aanspraak te maken op de subsidieregeling van de gemeente.

Gemeente Helmond

Gemeente Deurne

Vragen?
Neem gerust contact op met het klantteam van uw locatie. Zij helpen u graag verder.